Tevrat ve İncil’de Muhammed’in peygamberliğinin mümkün olmadığı anlaşılıyor, ne dersiniz?

Tarih: 30.03.2020 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

​1. Tevrat'ın yaratılış kitabında 21 bap 13 ayette (Ancak Tanrı İbrahim'e, “Oğlunla cariyen için üzülme” dedi, “Sara ne derse, onu yap. Çünkü senin soyun İshak'la sürecektir.) bu cümle geçiyor daha önceki ayetlerde ise peygamber efendimizin büyük atası hazreti İsmail ve Hz. Hacerin Paran Çölüne kovulduğu anlatılıyor ve Hz. İsmail'den peygamberliğin yürümeyeceği anlatılıyor.
- Bu ayete göre peygamber efendimiz hazreti Muhammed Hz. İshak'ın soyunu dayanmadığı ve hazreti İsmail soyuna dayandığı için peygamberliğinin mümkün olamayacağı anlaşılıyor ve bu konuda ne dersiniz?
- Tevrat değiştirildi tarif edildiği için böyle mi yoksa başka bir açıklaması var mı?
2. İncil'de Matta 24 bap 26 ayette çöldeki bir adamdan bahset bir çöldeki sahte Mesih’den bu Mesih Hz Muhammed olabilir diyorlar bu doğru mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

1. Bizdeki Arapça Tevrat’ın ilgili yerinde (21/13) şu bilgi vardır:

“Cariyenin çocuğunu da (İsmail’i) bir ümmet yapacağım, çünkü o da senin neslindir.”

Aynı babın 18. ayetinde, Hz. İsmail’in büyük bir ümmet yapılacağına dair Allah’ın sözü yer alıyor. Buna mukabil, “Hz. İsmail'den peygamberliğin yürümeyeceği” şeklindeki bir bilgiye rastlayamadık.

Söz konusu “ümmet olacağı” ifadesinde Hz. İsmail’in soyundan da bir ümmet olacak ve dolayısıyla peygamber gelecektir. Çünkü peygambersiz ümmet olmaz. 

Hz. İsmail’in soyundan en büyük ümmet İslam ümmeti ve en büyük peygamber de Hz. Muhammed’dir (asm). 

Şunu da belirtelim ki, Kitab-ı Mukaddes ilmi değer bakımından Kur'an ile değil hadislerle bile kıyaslanmaz. Tercümeden tercümeye bile tahrifi söz konusu bir kitap karşımızda...

Bununla beraber, Kur'an’a ve Hz. Muhammed’e (asm) iman eden bir kimsenin -kaynağı ne olursa olsun- ona aykırı bilgiler içeren hiçbir referans kabul edilmez ve iman şuuruyla da bağdaşmaz.

2. Yine bizdeki Arapça Matta İncili bab: 24, ayet: 22-27. ayetlerde özetle şu bilgiler verilmiştir:

(Hz. İsa Mesih) anlatıyor: “Eğer biri şurada-burada kalkıp mesih olduğunu iddia ederse kabul etmeyin. Çünkü birçok yalancı mesih ve yalancı peygamber ortaya çıkacaktır…”

“Mesih ve peygamberlik iddia edecek birçok yalancının ortaya çıkacağının” bildirilmesi, genel olarak bir değil pek çok yalancıya işarettir. Nitekim, Hz. Muhammed (asm) döneminde ve ondan sonra peygamberlik iddia eden birçok yalancı ve sahtekar ortaya çıkmıştır.

Hz. Muhammed Efendimizin (asm) hissi mucizeleri diğer peygamberlerin mucizelerinden çok daha fazla olmakla beraber, kırk yönden mucize olan Kur'an gibi akli-manevi bir mucizeyi elinde tutan Hz. Muhammed (asm)’in peygamberliğini kabul etmeyen hiçbir peygamberi tasdik etmez, edemez.

Hz. Muhammed (asm)’in peygamberliğine şüphe eden ya art niyetlidir ya da tanımıyordur. Allah hepimize basiret ve hidayet ihsan eylesin. Amin!..

İlave bilgi için tıklayınız:

Zebur'daki, "Doğruluğu sever, kötülükten nefret edersin." özellikleri kime söylenmiştir? (Video).
Zebur'da, "Halklar sonsuza dek övecek seni." diye kime hitap ediliyor? (Video).
Zebur'da geçen "Okların sivridir." sözüyle kim müjdelenmiştir? (Video).
Zebur'daki, "Gerçek ve adalet uğruna, sağ elin korkunç işler göstersin." sözü kime işaret ediyor? (Video).
Zebur'da, "Ey yiğit savaşçı, kuşan kılıcını beline." diye kime sesleniliyor? (Video).
Zebur'da geçen, "Sen insanların en güzelisin." sözü kim için denilmiştir? (Video).
Zebur hangi pegambere indirilmiştir? (Video).

Tevrat'ta, havadan düşüp putu kırarak yok edecek taştan maksat nedir? (Video).
Tevrat'ta, ibadethane yapılacağı bildirilen mübarek dağ neresidir? (Video).
Tevrat'ta, geleceği haber verilen en hayırlı ümmet kimdir? (Video).
Tevrat'ta, Hz. Hacer'in soyundan geleceği haber verilen peygamber kimdir?(Video).
Tevrat'taki, "Cariyenin oğlundan da bir ulus yaratacağım." ayetindeki ulus kimlerdir? (Video).
Tevrat'ta, geçen "Paran Dağları" ile hangi peygambere işaret edilmiştir? (Video).
Tevrat'taki, "Kardeşleriniz arasından bir peygamber çıkaracağım." ifadesinden maksat kimdir? (Video).
Tevrat'ta, Hz. Muhammed'in özelliklerinin anlatıldığı yer var mıdır? (Video).
Tevrat'ta, geçen "Milletlerin Himadası'ndan" maksat Hz. Muhammed midir? (Video).
Tevrat'ta, Peygamber Efendimiz'e işaret eden ayetler, neden çok açık değildir? (Video).

Hz. İsa'nın "Benden sonra gelecek." dediği peygamber kimdir? (Video).
Neden Hz. İsa, Hz. Muhammed hakkında daha çok bilgi veriyor? (Video).
İncil'de geleceği müjdelenen "Âlemin Reisi" kimdirr? (Video).
İncil'de geleceği müjdelenen "Taç Sahibi" kimdir? (Video).
İncil'de geleceği müjdelenen "Tesellici" kimdir? (Video).
İncil'deki "Sen peygamber misin?" sorusu hangi peygamber için sorulmuştur? (Video).
İncil'de geleceği müjdelenen "Kılıç Sahibi" kimdir? (Video).
İncil'deki "Allah sizden başka bir kavme ihsan edecek." sözünden maksat kimdir? (Video).
İncil'deki "Verilen ürüne bak ve yalancı ile doğru söyleyeni ayırt et." sözünden maksat nedir? (Video).
İncil'de geleceği müjdelenen "Faraklit" kimdir? (Video).

Tevrat ve İncil orjinal değil ise Hz. Muhammed'in peygamberliğini nasıl müjde verirler? (Video).

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun