Allah’ı temsil etmek ne demek?

Tarih: 15.06.2024 - 06:25 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kanuni Süleyman'ın Fransa kralına yazdığı mektupta "Allah'ın yeryüzündeki gölgesi" ifadesi kullanılıyor, bu ne demektir?
- Halife Allah'ı temsil mi ediyor? "Allah'ı temsil etmek" kavramı İslam'a göre caiz mi? Yoksa küfür mü?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Temsil etmek ifadesi birkaç manaya gelir:

- Bir milletvekilinin halkı temsil etmesi onların arzu ve isteklerini yaşaması ve seslendirmesi demektir.

- Bir meleğin bir insanı temsil etmesi (Hz. Cebrail’in bir insanı temessül ederek temsil etmesi gibi) onun suretine girmesi manasına gelir.

- Bir mürşidin sözlü irşadı yanında fiilen ve davranış biçimiyle de irşad metodunu göstermesi, kavramsal olarak hakiki mürşidi temsil etmek demektir.

- Allah’ın vahyini peygamberlere getiren melek, Allah’ı temsilen tebliğde bulunduğu gibi, insanlara söz konusu vahyi aktaran peygamberin bu tebliği de bir nevi Allah’ı temsildir.

- Rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurmuştur:

“Sultan, yeryüzünde Allah’ın gölgesidir ki, kullarından her mazlum ona sığınır. Eğer adalet ederse (Allah katındaki) ücretini alır. Halkın da bu duruma şükretmesi gerekir. Eğer haksızlık, zulüm yaparsa, onu vebali ona aittir, halk ise sabır etmekle yükümlüdür.”(1)

Ancak Beyhaki bu rivayetin zayıf olduğunu bildirmiştir.(2)

- Bununla beraber, İmam Nevevi, Münavi gibi alimler bu hadisteki “Zıllin” kelimesini rahmet, inayet, adalet gibi manalarla açıklamışlardır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Kanuni Sultan Süleyman, Allah'ın yeryüzündeki gölgesiyim, sözünü ...

Kaynaklar:

1) Bezzar, 12/17, no: 5383; Beyhaki, Şuabu’l-İman, 9/475, no: 6984.
2) bk. Şuabu’l-İman, a.y.
3) Minhac, 16/123; Feyzü’l-Kadir, 4/143.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 71
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun