Peygamberimiz, ben sizi kesmek için gönderildim, demiş midir?

Tarih: 12.02.2015 - 01:43 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Peygamberimiz kendisi ile alay eden müşriklere, “Ben sizi kesmek için gönderildim.” (Ahmed, Tirmizi) demiş midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Böyle bir bilgiye rastlayamadık. Bunun doğru olduğunu da düşünemiyoruz. Verilen kaynaklarda da bu bilgi yoktur.

Bu tür bilgiler, kendini bilmez bazı cahiller tarafından -bilerek veya bilmeyerek- aktarlan yanlışlardandır.

- Hz. Peygamber (asm)'in hayatı ortadadır. Kur’an onun “âlemlere rahmet olarak gönderildiğini” (Enbiya, 21/107) bildirmiştir.

- Kendisinin bu konuda pek çok hadisleri vardır. Örneğin;

Hz. Ebu Hureyre anlatıyor: Resulullah’ın müşriklere beddua etmesini istediler. Bunun üzerine: “Ben lanetçi olarak değil, rahmet olarak gönderildim.” buyurdu. (Müslim, Bir, 87)

Uhud savaşında yetmiş şehit verdiği halde, dişleri şehit olup yüzü kan içinde kaldığı bir sırada, düşmanlarının aleyhinde beddua etmesini isteyenlerin bu isteklerini reddetmiş ve şöyle demiştir:

“Şüphesiz Allah beni tanedici/kötüleyici ve lanetçi olarak göndermemiştir. Beni, davetçi ve rahmetle göndermiştir. Allahım! Kavmimi hidayete erdir, onlar cahildir (hakikati) bilmiyorlar.” (Beyhaki, Şuabu’l-İman, 3/45)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun