Hangisi üstün kadın: Hz. Meryem mi, Hz. Fatıma mı?

Tarih: 30.10.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kuran'da Allah Hz. Meryem'i en üstün kadın göstermiş; ama Allah Rasulu (sas) öz kızını en üstün kadın gösterdi...
- Hangisi daha doğru?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kuran’da, Hz. Meryem’in bütün kadınlardan üstün gösterildiğini söyleyemeyiz.

“Bir vakit melekler dediler ki: Meryem! Muhakkak ki Allah seni seçti. Seni tertemiz kıldı. Hatta seni dünyadaki bütün kadınlara üstün kıldı.” (Al-i İmran, 3/42)

mealindeki ayette geçen “dünyadaki bütün kadınlar”dan maksat, o günkü mevcut olan kadınlardır.

Nitekim benzer bir ifade de İsrailoğulları için kullanılmıştır:

“Gerçekten biz İsrailoğullarına kitap, hükümranlık, hikmet ve nübüvvet verdik. Onları helâl ve tertemiz rızklarla rızıklandırdık ve onlara âlemlere / insanlara üstün kıldık.” (Casiye, 45/16).

Bu ayette geçen “âlemler / bütün insanlar” dan maksat, o zamanın insanlarıdır. İnancımıza göre, onların İslam ümmetinden daha üstün olmadıkları bilinen bir gerçektir. Hz. Meryem’im üstünlüğü de kendi devrinin kadınlarına nispetle olduğunu söylemekte hiçbir ilmî yorumlama hatası yoktur.

Hz. Meryem’in üstünlüğünün kendi devrinin kadınlarına nispet olduğuna işaret eden Taberî, bunu desteklemek için de şu hadise yer vermiştir:

“Cennet kadınlarının en hayırlısı İmran kızı Meryem’dir. Ve cennet kadınlarının en hayırlısı Huveylid kızı Hatice’dir.” (Taberî, ilgili ayetin tefsiri).

Demek ki, onlardan her birisi, içinde bulundukları devirlerinin en üstün kadını olarak, cennette de kadınların en üstünüdür. Deyim yerinde ise, her ikisi de “üstünlük madalyasını” bölüşürler.

Hz. Enes’ten gelen bir rivayette ise, Efendimiz (asm) şöyle buyurmuştur:

“Dünya kadınlarının en üstünü dört kişidir: İmran’ın kızı Meryem, Firavun’un eşi Asiye, Huveylid’in kızı Hatice ve Muhammed (a.s.m)’in kızı Fatıma.” (bk. a.g.y).

Bununla beraber, Hz. Meryem’in mutlak olarak en üstün olduğuna delalet eden hadisler de söz konusudur. [bk. Râzî, Suyutî (ed’durru’l-mensur), Alusî, ilgili ayetin tefsiri].

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun