Hatice´yi, Fatıma´yı, Asiye´yi Meryem Ana ile bir tutmak Kur'an-ı Kerim ile ne kadar uyumludur?

Tarih: 21.09.2015 - 05:51 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Eûzü billahi mineş-şeytânirracîm. Bismillâhirrahmânirrahîm 3:42 - Hani melekler:
 "Ey Meryem! Allah seni seçti, seni tertemiz yarattı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
-  Allah c.c. muhakkak doğru söylemiştir! Dünya kadınlarına üstün kılınan Meryem Ana´nın tek özelliği ezelden beri kararlaştırılmış bir olaydan mı ibaret, yani bakire iken İsa Mesih´i mucizevi bir şekilde doğurması mı?
-  Bu arada Hatice´yi, Fatıma´yı, Asiye´yi Meryem Ana ile bir tutmak Kuran-ı Kerim ile ne kadar bir uyum içerisinde?
- Allah c.c. kelamı çok açık ve net haliyle belli, öyle bir açıklamaya veya tartışmaya da gerek yok. Aziz, Kadir, Metin, Mani, Hadi, Basit olan Allah´ım tektir teki sever!

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“Hani Melekler dediler ki: ‘Ey Meryem! Muhakkak ki Allah seni seçti. Seni tertemiz kıldı hatta seni dünyadaki bütün kadınlara üstün kıldı.’” (Al-i İmran, 3/42)

mealindeki ayette meal olarak yer alan “seni alemdeki/dünyadaki bütün kadınlara üstün kıldı” ifadesiyle, Hz. Meryem’in bulunduğu zamanın kadınları kastedilmiştir. (bk. Taberi, ilgili ayetin tefsiri)

Nitekim, Ey İsrailoğulları! Sizlere ihsan ettiğim nimetimi ve sizi âlemlere (vaktiyle âlemdeki ümmetlere) üstün tuttuğumu hatırlayın!" (Bakara, 2/47) mealindeki ayette yer alan “İsrailoğullarının alemlere üstün kıldım” ifadesindeki “alemlere üstünlük” mefhumu da onların bulunduğu kendi zamanlarındaki insanlara karşı bir üstünlük olarak değerlendirilmiştir. Çünkü: İslam ümmeti için “Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz.” (Al-i İmran, 3/110) mealindeki ifadenin kullanılması, İsrailoğulları ile ilgili ayetteki “alemler”den maksat belli bir zamana bağlı olan dönem olduğunu göstermektedir. (bk. Taberi, Bakara:47 ayetin tefsiri)..

- Sahih hadislerde bildiğine göre, Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurdu:

“Oradaki (cennetteki) kadınların en hayırlısı İmran’ın kızı Meryem’dir. Ve oradaki kadınların en hayırlısı Huveylid’in kızı Hatice’dir.” (Müslim, Fedailu’s-Sahabe, 69)

“Cennet kadınlarının en faziletlileri; Huveylid’in kızı Hatice, Muhammed’in kızı Fatıma, İmran’ın kızı Meryem ve Muzahim’in kızı (Firavun’un karısı) Asiye'dir.”(bk. Heysemî, Zevaid, 9/223)

Ahmed b. Hanbel, Ebu Yala, Taberanî’nin rivayet ettiği bu hadisin senedindeki bütün raviler sikadır / sağlamdır.(bk. Heysemi, a.y.)

Bu sahih hadislerden anlaşılıyor ki, her biri, kendi zamanındaki bütün kadınlardan üstündür.

- Hz. Meryem’in üç üstünlük gerekçesi, söz konusu ettiğimiz Al-i İmran 42. ayetinde zikredilmiştir. Orada “Allah seni seçti.  Seni tertemiz kıldı hatta seni dünyadaki bütün kadınlara üstün kıldı."

Seçilmiş olması; onun harika bir şekilde -Mabede kapanarak- Allah’a yaptığı kulluktaki üstünlüğüne işarettir.

Tertemiz olması; onun diğer kadınlar gibi hiçbir zaman küfrün, şirkin tuzağına düşmediğine işarettir.

Bütün kadınlara üstün kılınması; Hz. İsa gibi babasız yaratılan bir peygamberin annesi olmasına işarettir. (bk. Maverdi, ilgili ayetin tefsiri)

Bu konuda daha geniş bilgi için bk. Razi, ilgili ayetin tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun