Peygamberimiz çok mu zengindi yoksa fakir miydi?

Tarih: 20.01.2024 - 18:28 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Aşağıdaki hadisi izah eder misiniz?
- Enes b. Mâlik (r.a rivayet ediyor “Bir defasında Resulullah (s.a.v.)'e bir kimse gelmişti. Resulullah (s.a.v.), o adama iki dağ arasını dolduracak kadar çok koyun vermişti. Daha sonra bu kimse kavminin yanma dönüp onlara: “Ey kavmim! Müslüman olunuz. Çünkü Muhammed, fakirlikten korkmaksızın büyük ihsanda bulunuyor” dedi. (Ahmed b. Hanbel, Müsned 3/107; İbn Huzeyme, Sahih, 2371)
- İki dağ dolduracak kadar koyundan maksat teşbih midir?
- Hz. Peygamber bu kadar koyunu nerden bulmuştur?
- Eğer bu kadar koyun varsa başta sahabilerine, fakirlere neden vermemiştir?
- Hz. peygamber fakir miydi zengin mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili hadis için bk. Müslim, h.no: 2312.

Hadiste ifade edilen “İki dağ dolduracak kadar koyun”dan maksat çokluğu ifade etmektir. Yani bu ifade kesretten kinayedir. İlgili kişinin bunu Müslüman olmalarını arzu ettiği yakınlarına söylemesi, bunun kesretten kinaye olduğunu karinesidir. (krş. Nevevi, Şerhu Müslim, ilgili hadisin şerhi)

- Hz. Peygamber (asm) Efendimiz vefat ettiği zaman, bir Yahudi’de arpa borcundan ötürü rehin bıraktığı zırhı hâlâ rehin duruyordu. (bk. Buhari, h.no: 2069;  Nevevi, a.y.) 

Ebu Hureyre anlatıyor: “Hz. Peygamber (asm) vefat edinceye kadar ailesi üç gün üst üste bir yiyecek yemekten doymadılar.” (bk. Buhari, h.no: 5374)

Bunlar gibi birçok sahih hadis rivayetlerinden Hz. Peygamberin (asm) fakir bir hayat yaşadığı bilinmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun