Nemrud göğe ok atınca kan mı akmış?

Tarih: 13.01.2023 - 20:04 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Nemrud ile ilgili hadis, yardım lütfen?
"Nemrud’la ilgili olarak anlatılan bir başka hikâye de onun Allah’la savaşmak için göğe çıkışıyla ilgilidir. Dört kartalın taşıdığı bir sandığa oturarak göğe doğru yükselen Nemrud yeteri kadar yükseldiğini düşündüğü sırada göğe bir ok atar; ok geri geldiğinde üzerinde kan lekesi görüp Allah’ı vurduğunu düşünür. " (Taberî, I, 274-275)
- Burada anlatılan hadisi şerife benzer bir hadisi şerif Kara Davud kitabında da geçiyor. Bu hadisi şerif sahih mi? Başka nerelerde geçiyor acaba?
- Ayrıca, kartalların bir platforma bağlanıp Nemrudun yukarıya uçmasını anlayamadım o yüzden sormak istedim. Kara Davud kitabında da aç bırakılan kuşların sandığa bağlanması, kuşların ete uzanmak için kanat çırpması şeklinde anlatım var. (kuş dediğim kerkes sanırım unuttum ismini)
- Allah rızası için yardımcı olun.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Soruda, “Allah rızası için yardımcı olun.” deniyor. Deniyor da “Allah rızası” bunun neresinde? Ne dünyada ne ahirette hiçbir faydası olmayan bu tür bilgilerle vaktimizi geçirmek uygun mu? 

- İkinci olarak Taberi’de çeşitli ve farklı rivayetler vardır, hangisinin doğru olduğu belli değildir.

- En önemli bir nokta şudur ki, söz konusu rivayetlerin hiçbirisi, Hz. Peygamber (asm) Efendimize isnat edilen merfu bir hadis rivayeti değildir.

- Bu konu genel olarak İbrahim suresinin 46. ayetinin tefsirinde zikredilmiştir. İlgili ayetin meali şöyledir:

“Tuzaklarını Allah bilip dururken onlar tuzaklarını kurmaya devam ettiler. Oysa onların tuzaklarıyla dağlar yıkılıp yok olacak değildi!”

- Sorudaki bilgiye benzer rivayetlerin bir kısmı için bk. Taberi, 46. ayetin tefsiri, 17/40, 192.

- Ünlü müfessir Razi de bu ayetin tefsirinde birçok rivayete yer vermiştir. Ona göre en sahih ve itimat edilen husus, bu ayetin Kureyş müşrikleri hakkında olduğudur.

“Ve sizden önce (Nuh, Ad, Semud kavimleri gibi, batılı seçerek) kendilerine zulüm / kötülük edenlerin yurtlarına yerleşmiştiniz. Onlara ne yaptığımız sizin için açıkça belli oldu, size misaller de getirdik.” (İbrahim, 14/45)

mealindeki ayette âdeta şöyle deniliyor: “İlgili ayette söz konusu edilen zalimlerin akıbeti belli olduğuna göre, aynı yolu takip etmekle aynı akıbete uğrayacağınızdan asla şüpheniz olmasın.”

Müfessir Razi’ye göre, surenin 46. ayetini Nemrud kıssası ile yorumlamak mesnetsiz, itimat edilmeyen bir hikâyedir. (bk. Razi, ilgili yer)

Hülasa soru soranın haklı olarak tereddüt ettiği gibi, biz de kuşların klasik bir yöntemle -tabir yerindeyse- bir tayyareyi kanatlarına alıp havada uçmalarında tereddüt etmekteyiz, hatta bu hikâyenin yanlışlığında hiç tereddüt etmemekteyiz.

Nitekim kuvvetli ihtimalle bu hikâyenin aslı İsrailidir ve tereddütlüdür, onun için bazıları Buhtu'n-Nasr adındaki meşhur İranlı Cebbarla ilgili olduğunu söylemişlerdir. (bk. adı geçen tefsir kaynakları)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun