Hızkil bin Nuri adında bir peygamber var mıdır?

Tarih: 28.05.2015 - 03:11 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hızkil bin Nuri (a.s.) Peygamberin varlığı İslami eserlerde sahih olarak mevcut mudur?
 - Hızkil (a.s)’ın peygamberliğini kabul eden alimler kimlerdir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hızkîl (Hazkîl, Hazkıyal), İsrailoğullarına gönderilmiş bir peygamberdir. Hz. Yuşa Peygamber'den sonra gelen Kâlib b.Yukanna (veya Yufenna)’ın ölümünden sonra, Hızkîl b. Bûzi (ibnu’l-Acuz) aleyhisselam peygamber olarak gönderildi. (bk. Taberi, 5/272)

- Kaynaklarda özellikle Bakara suresinin 243. ayetinin tefsirinde Hızkîl adında bir peygamberden söz edilmektedir.

İlgili ayetin meali şöyledir:

“Ölüm korkusuyla binlerce kişi halinde yurtlarından çıkanları görmedin mi? Allah onlara 'Ölün!..' dedi de sonra onları diriltti. Şu bir gerçek ki Allah, insanlara karşı çok lütufkârdır. Fakat insanların çoğu şükretmez.”(Bakara, 2/243)

- Taberi kendi isnat zinciri içinde konuyu Vehb b. Münebbih’ten aktarılan bilgiyi şöyle özetlemiştir:

İsrailoğullarından bazı insanların başına çok şiddetli belalar ve musibetler geldi. Bu musibetlerden oldukça şikayetçi oldular ve "Keşke ölseydik de bu musibetlerin sıkıntısından kurtulsaydık." dediler.

Bunun üzerine Allah, (İsrailoğullarının o günkü peygamberleri olan) Hızkîl peygambere şöyle vahiy etti:

“Senin kavmin belalardan dolayı çığlıklarla feryat etmeye ve: ‘Keşke ölseydik de bu musibetlerin sıkıntısından kurtulsaydık.’ demeye başladılar. Acaba onlar için ölmekte ne gibi bir rahatlık var!.. Yoksa onlar benim onları ölümlerinden sonra tekrar diriltmeye kadir olmadığımı mı sanıyorlar! Şimdi filanca yerdeki Makbereye git, orada dört bin (ölmüş) kişi vardır. (Olayı anlatan Veheb b. Münebbih burada dedi ki: Bu kişiler “Ölüm korkusuyla binlerce kişi halinde yurtlarından çıkanları görmedin mi?” ayetinde anlatılan kimselerdir). Yanlarına vardığında ayakta dur ve -kemikleri dağılmış kuşlar ve yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanmış oradaki adamlara- şöyle seslen:

“Ey kemikler! Allah sizin bir araya gelip toplanmanızı emretmektedir!” Ve (bu seslenmeden sonra) oradaki insanların her birine ait kemikleri hususi birer küme halinde toplandılar.

Hızkîl Peygamber ikinci seslenişinde “Ey kemikler! Allah size et elbisesini giymenizi emretmektedir!” diye bağırdı. Bir anda kemikler et elbisesini giydiler, sonra deriye büründüler, sonra birer ceset olup çıktılar.

Hızkîl, üçüncü defa şöyle seslendi: “Ey ruhlar! Allah size kendi cesetlerinize girmenizi emretmektedir.” Bunun üzerine hepsi bir anda Allah’ın izniyle tekbir getirerek (“Allahu ekber” diyerek) ayağa kalktılar. (Taberi, ilgili ayetin tefsiri)

- Razi’de, ilgili ayetin tefsirinde Siddi’den aktardığı bilgiler biraz farklılık arz etse de ölülerin yeniden dirilmesi olayında rol oynayan kişinin yine Hızkîl Peygamber olduğuna vurgu yapılmıştır. (bk. Razi, ilgili ayetin tefsiri)

- Bakara suresinin söz konusu 243. ayetini tefsir eden kaynakların çoğunda “Hızkîl Peygamber”den söz edilmiştir. (Misal olarak bk. Beğavi, İbn Atiye, Beydavî, Kurtubî, İbn Kesir, es-Saalibi, Nazmu’d-Dürer, Suyutî/ed-Durru’l-Mensur, Ebu’s-Suud,  Mahasinu’t-Tevil, eş-Şaravî, el-Menar, ilgili ayetin tefsiri)

- Hazkî Peygamber Kitab-ı Mukaddes’te “HEZEKİEL” şeklinde geçer. Peygamberliği şu sözlerle ifade edilmiştir:

“Kildaniler diyarında, Kebar ırmağı yanında, Hezekiel’e Rabbin sözü açıkça geldi; ve orada Rabbin eli açıkça onun üzerinde idi.” (HEZEKİEL, 1)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun