Namazı huşu ile kılmayanın namazı yüzüne mi çarpılır?

Tarih: 20.04.2023 - 05:41 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bu hadislerin sıhhat durumu nedir, bu hadislerden ne anlamalıyız?
"Namazı huşu ile kılmayanın namazı yüzüne çarpılır." (Taberanî, Evsat)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Öncelikle ifade edelim ki, namazı yüzüne çarpılacak kişi, namazın farzlarına uymadığı için namazı geçersiz olan kişidir, bunun namazı kabul olmaz demektir.

İlgili hadis rivayeti şöyledir:

Kul, güzelce abdest alır, namazı vaktinde kılar, rükû, secde ve diğer rükünlerin şartlarına riayet ederse, namaz ona hâl lisanı ile; “Sen beni koruduğun gibi Allah da seni korusun!” der ve bir nur ile birlikte semaya yükselir. Nihayet semaya ulaşır ve Cenab-ı Hak’tan sahibi için kendisini şefaatçi kılmasını ister.

Eğer kul, namazın erkanını zayi edecek olursa, namaz ona; “Sen beni zayi ettiğin gibi Allah da seni zayi etsin.” der ve bir zulmetle birlikte sema kapılarına kadar yükselir, onun önünden sema kapıları kapanır. Sonra eski paçavra gibi dürülüp sahibinin yüzüne çarpılır. (Taberanî, el-Mu’cemu’l-Evsat, Kahire, 3/263)

Bu hadis-i şerifin senedi zayıftır. (Ebu Davud et-Tayalisi, Müsned s. 80; Bezzar 1/177, 350)

Namazdaki "huşu" iki kısımdır:

Birincisi: Fizikî olup Namazın farz, vacip ve şartlarıyla ilgili olan huşudur.

Bir hadis-i şerifin rivayetine göre Peygamber Efendimiz (asm) -özetle- şöyle buyurmuştur:

“Kim namazı tastamam vaktinde gerekli şartlarını yerine getirerek tadil-i erkanla kılarsa, onun namazı bir nur halkası hâlinde göklere çıkar ve Rahman olan Allah’a yükseltilir. Kim de namaza gereken ihtimamı göstermez, gereken şartları, tadil-i erkanı yerine getirmezse, onun namazı bir karanlık külçesi şekline dönüşür, göklere çıkmaz ve Allah’a yükselmez.” (bk. İbnu’l-Kayyım el-Cevziye, es-Salat ve ahkamu tarikiha, 1/124)

Huşunun bu kısmını yerine getirmeyen kimsenin namazı sahih olmaz. Çünkü bunlar namazın olmazsa olmaz rükünleri ve şartlarıdır.

İşte sorudaki hadiste geçen durum bununla ilgilidir.

İkincisi: Kalbi olup kişinin Allah’ın huzurunda olduğunu bilmesi, takdis, tazim ve tesbihle tenzih edilmesinin gereğini idrak etmesi ve buna göre huzurda iken huzurda olduğunu düşünebilmesidir.

Âlimlerin büyük çoğunluğuna göre bu huşunun eksikliği sevabı eksiltir, fakat namazın sıhhatine zarar vermez ve kılınan namaz geçerlidir. 

İlave bilgi için tıklayınız:

Namazı huşu içinde kılmak için ne yapmalıyız?

Namaz kılarken sağa sola bakmak namazı bozar mı veya günah olur ...

Abdesti sıkışık olarak namaz kılmak hakkında bilgi verir misiniz ...

Namazda huşu' ne demektir? ...

"Namazda iken namazda olmak gerekir" sözü ne demektir?

"Namazın hesabını veren kurtulur." manasında bir hadis var mıdır ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun