10 dakikada 10 rekat mı, 10 dakikada 2 rekat mı daha faziletli?

Tarih: 13.12.2017 - 01:26 | Güncelleme:

Soru Detayı

- 15 dakika (sünneti ile) toplam 10 rekatlık yatsı namazı mı yoksa 15 dakikada kılınan 4 rekatlık yatsının farzı mı daha faziletlidir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Tadil-i erkanla kılınan bir namazın, buna riayet edilmeyen bir namazdan daha faziletli olduğunda şüphe yoktur.

- Sorudaki zaman farkları bu tadil-i erkana işarettir. Yani kıraat, rüku, secde gibi diğer farzları ve sünnetleri, huşu içerisinde kılınan bir namazın iki rekatı, gafletle kılınan 20 rekattan daha faziletlidir. Çünkü Mülk suresinde (67/2) ifade edildiği gibi, Allah katında kemiyetten ziyade keyfiyet esastır. Namazın rekat sayısından çok namazın kalitesi önemlidir.

- Yalnız şöyle bir yanlışa da düşmemek gerekir: “Ben sünnetleri kılmayayım, onun yerine farzları daha güzel yapayım.” diye...

Ancak, zaman ve zeminin durumunu dikkate alarak sünnetleri bırakıp yalnız farzları kılmanın daha iyi olduğu yerler elbette vardır. Mesela; uçağınız 20 dakika sonra kalkıyorsa, öğle namazını 6 rekat sünnetiyle birlikte 10 dakikada kılmak yerine, yalnız farzı 10 dakikada kılmak çok daha isabetli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü, ibadetlerin ehemmiyeti Allah ile olan bağlantıyla orantılıdır.

Tesbih, tazim, takdis ifadelerinin eşliğinde yapılan namazın ilgili hareketleri de aynı temayı işlemiyorsa, bu ibadetin huşu, hudu’ ve huzuruna zarar verir. Farzlar daha ehemmiyetlidir. “Ehem-mühim” meselesi çok mühimdir.

Bediüzzaman Hazretlerinin bu hususa dikkat çeken şu ifadesi konumuza da ışık tutmaktadır:

“İfrat ile tarîkat taassubu taşıyanların bir kısmı, âdâb ve evrad-ı tarîkatı Sünnet-i Seniyeye tercih etmekle Sünnete muhalefet edip, Sünneti terkeder, fakat virdini bırakmaz. O suretle âdâb-ı şer'iyeye bir lâkaydlık vaziyeti gelir, vartaya düşer.” (Mektubat, s. 454)

Bunun gibi, farz namazlarda uyulması gereken farz, vacip, sünnet adabını “ratib sünnetlere” feda etmek de bir vartadır.

Bazıları cemaatle namaz kılınmakta olduğu halde, sünnetleri kılma uğruna cemaate katılmaz, o sevaptan mahrum kalır. Halbuki cemaatle kılınan bir namazın sevabı 27’ye katlanır. Yani 27 farz kılmış gibi sevap alır.

Her bir farz pek çok sünnete mukabil geldiğine göre, bu yanlışın ne kadar zarar verdiğini görmemek şuurlu bir mümine yakışmaz. Kaldı ki, müekked sünnetleri namazdan sonra da kılmak mümkündür.

İdeal olanı ise, hem farzları tadil-i erkan ile kılmak hem de sünnetleri tadil-i erken ile kılmaktır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun