Gayr-i Müekkede Sünnet Namazlar Hangileridir?

 

 

İkindiden ve yatsıdan önce dört rek`at olarak kılınan sünnet namazlar gayr-i müekkede sünnettir. Öğle ile yatsının iki rek`atlık son sünnetlerine iki rek`at daha ilâve ederek bunları 4 rek`at olarak kılmak menduptur. Akşam namazının iki rek`atlık müekkede sünnetinden sonra altı rek`atlık bir nâfile namaz kılmak da menduptur ki, buna evvâbîn namazı denir. Müekkede sünnetler içinde en kuvvetlisi ve en faziletlisi, sabah namazının sünnetidir. Resûl-i Ekrem (asm) bu konuda, bir hadîs-i şerîflerinde şöyle buyurmaktadırlar: "Sabahın iki rek`at sünneti, dünyadan ve dünyada olan şeylerden daha hayırlıdır." Sabahın sünnetinden sonra kuvvetlilik sırası şöyledir: Akşamın sünneti, öğlenin son sünneti, yatsının son sünneti, öğlenin ilk sünneti... Gayr-i müekkede sünnetler içinde ikindinin sünneti, yatsının ilk sünnetinden efdaldir. Bir hadîs-i şerîfte:"İkindinin farzından önce 4 rek`at namaz kılana, Allah rahmetini esirgemesin" denilmektedir. Vakit var ise, müekkede sünnetler terkedilmemelidir. Vakit daralmış, ancak farz kılacak kadar vakit kalmışsa, bu sünnet terk edilir. Sabah ile ikindinin sünneti farzından sonra kılınmaz. Sünnetleri evde kılmak daha faziletlidir. Böylece insan kendisini gösteriş ve riyadan kurtaracağı gibi, evini de namaz ve ibâdetin yapılmadığı bir mezarlık görüntüsünden çıkaracaktır. Hadîs-i şerîfteki "Evlerinizi mezara benzetmeyiniz" emrinin ifade etmek istediği mâna da budur. Dört rek`atlı müekked sünnetlerin ilk oturuşunda, sadece Tehıyyât okunur. Üçüncü rek`ata kalkınca da Sübhâneke okunmaz. Gayr-i müekkede sünnetler ile mendub sünnetlerde ise, ilk oturuşta, Tehıyyât`tan sonra salâvat; üçüncü rek`atın başında da Sübhâneke okunur. Farz ile sünnet arasında dünyevî lâkırdı ve konuşmalar namazın sevabını azaltır, fakat sünnetin sıhhatine mâni olmaz. - Yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılmak bir bakıma geceyi ihyâ etmek (kıyâm-ı leyl) hükmünde olduğu İbn-i Abbas`tan mervîdir. Şu halde gece kalkıp nafile ibadet yapamıyanlar, yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılmaya gayret ederlerse, inşâallah gece kalkmış, ihyâ etmiş gibi sevab kazanabilirler.

 

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 50.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun