Musibete sabretmek, itaat üzere olmaya sabretmek, günah işlememeye sabretmek sözü hadis midir?

Tarih: 20.12.2014 - 04:39 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Sabır üçtür. Musibete karşı sabır, taat üzerine sabır, masiyetten sabırdır. Kim musibete sabrederse ve onu Allah'tan geldiğini düşünerek güzel bir şekilde karşılarsa Allah Teala ona üç yüz derece verir ki, her bir derecenin arası yer ile gök arası kadardır. Kim itaat üzere sabrederse Allahu Teala ona altı yüz derece verir ki her bir derece arası yerin üst sınırından yedi tabaka altına kadardır. Kim masiyete sabrederse Allah Teala ona dokuz yüz derece verir ki, her bir derecenin arası yerden arşa kadardır." (Suyuti, el-Fethu'l Kebir, 2/190; İbn Ebi Dünya, es-Sabr ve's-Sevab, 1/30)

- Bir kul, nefis ve şeytanın telkinlerine rağmen hayırlı bir iş yapar ve bunda sebat gösterirse, "taat" üstünde sabır etmiş olur. 

- Kendisine kötülüğü emreden nefsinin sözlerine ve şeytanın vesveselerine kapılmamak için mücadele vermek suretiyle "masiyete", yani günahlara karşı sabretmiş olur.

- Bu dünya imtihanın bir cilvesi olan sıkıntılara, hastalıklara ve "musibetlere" sabredip, şikayet yoluna girmemekle de sabrın üçüncü şubesinde başarıya ulaşır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Sabır üçtür hadis-i şerifinin sıhhati nedir? Yapılan tefsir doğru mudur?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun