Miraç olayında Cebrail'in bir noktadan sonra, gidersem yanarım, dediği doğru mudur?

Tarih: 08.03.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Cebrail (as) ve diğer melekler orada nasıl bulunuyor?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu konuda ilk kaynaklardan biri olarak sayılan İbn Merduye tefsirinde bu kıssa’ya -İbn Abbas’a dayanan bir senetle- yer vermiştir.(bk. İbn Arrak, Tenzihu’ş-Şaria, 1/169).

Ancak bazı alimler, bu hadisin sahih olmadığını belirtmiştir. Sebebi de senedinde “Meysere b. Abdi Rabbih” adlı bir ravinin bulunmasıdır.

Nesaî, bu şahsın “metruku’l-hadis” olduğunu belirtmiştir.(Nesaî, ed-Duafa ve’l-metrukîn, tercüme: 580);

Buharî, bu kişinin “yalancılıkla itham edildiğini” belirtmiştir.(Buharî, ed-Duafau’s-sağîr, tercüme: 355).

Darekutnî de bu adama “ed-Duafa ve’l-metrukîn” adlı eserinde yer vermiştir.(a.g.e, tercüme: 510).

Miraç hadisesinde Hz. Cebrail (as)’in belli bir yükselişten sonra (Sidretu’l-Münteha’da) geri kalması ve “Bir adım daha ileri atsam yanarım.” demesiyle ilgili rivayet sahih değildir. Bu konuda, Şeyh Ali Haşiş tarafından kaleme alınan ve değişik kaynaklardan yararlanarak hazırlanan “Kıssatu ihtirakı’l-hicabı leylete’l-İsra ve’l-Mirac” adlı bir makalede, bu kıssanın tamamen uydurma olduğu belirtilmiştir.

Durum bu merkezde olunca ortada bir çelişki yok demektir. Yani Hz. Cebrail (as) de Hz. Peygamber (asm)'in yakınında bulunmuş ve “kelime-i şahadet” ile o sohbete iştirak etmiştir.

Buna göre o makamda kelime-i şahadeti getiren (genel olarak melekler değil) yalnız Hz. Cebrail (as)’dir. Dolayısıyla diğer meleklerin oraya girmeleri diye bir şey söz konusu değildir.

Not:

Bu rivayetin doğru olduğunu kabul etsek bile, Hz. Cebrail (as)'in farklı bir makamda olmasına rağmen bu konuşmayı dinlemesi ve sonunda şehadet getirmesi mümkündür. Çünkü farklı makamlarda bulunmak, konuşmayı dinlemeye ve o sohbetten hissedar olmaya engel değildir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Kâbe kavseyn ve sidretü'l-müntehâ ne demektir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun