Meleklerin hepsi kanatlı mıdır?

Tarih: 17.12.2013 - 01:14 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İnandığımız üzere Kur'an’da meleklerin kanatları olduğu geçmektedir. Buradan hareketle "Tüm melekler kanatlıdır, kanatsız melek olmaz." desek doğru demiş olur muyuz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Meleklerin kanatlı olduğuna dair ayetin ifadesi açıktır:

“Gökleri ve yeri yoktan var eden; melekleri, ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a hamd olsun.” (Fatır, 35/1)

Bazı alimler bu ayetin ifadesine dayanarak, bazı meleklerin iki, bazıların üç, bazıların dört kanatlı olduğunu söylemiştir. (bk. Taberi, Maverdi,  ilgli ayetin tefsiri)

Aynı ayetin  “O, yaratmada (dilediği kadar) artırır.” mealindeki ifadesi, “kimine daha fazla kanat verir”, “ kiminin bünyesini daha sağlam, daha büyük yapar”, “ kimini daha güzel yapar” şeklinde farklı yorumlar içerisinde, meleklerin dört kanattan daha fazlasına sahip olduklarını da belirtilmiştir. (bk. Maverdi, ilgili yer)

Hz. Peygamber (asm)'in Cebrail’i asli hüviyetiyle 600 kanatlı olarak görmesi (Buhari, Bed’u’l-halk) meleklerin dörtten fazla kanada sahip olabileceğini söyleyenlerin görüşünü desteklemektedir.

Ayetin bu genel ifadesinden hareketle, “tüm melekler kanatlıdır, kanatsız melek olmaz" denilebilir. Ancak bunun kesin olduğunu söylemek için daha açık delillerin olması gerekir. Çünkü, -az da olsa- bazı alimlere göre, buradaki “kanatlar”dan maksat, meleklerin değişik yönlere yönelik görevlerinin olmasıdır. (bk. Razi, ilgili ayetin tefsiri)

Bediüzzaman Hazretleri de -meleklerin kanatlarını kabul etmekle beraber- ayette yer alan “ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler” mealindeki ifadesini, “Bir vakitte dört veya daha ziyade yıldızlarda bulunduğuna işaret” olduğunu belirtmiştir. (Sözler, s. 428)

İlave bilgi için tıklayınız:

Meleklerin ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler olarak yaratıldığı ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun