"Allah meleklerden ve insanlardan peygamberler seçer..." (Hac 22/75) ayetini açıklar mısınız?

Tarih: 07.03.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Meleklerden peygamber var mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Allah meleklerden ve insanlardan peygamberler seçer. Doğrusu Allah işitir ve görür." (Hac 22/75)

Allah'ın peygamberlerine vahyi iletme vb. işler için meleklerden elçiler seçtiği gibi, kullarına kendi emir ve yasaklarını tebliğ etmek üzere insanlardan da elçiler görevlendirdiği belirtilmektedir.

Bazı müşriklerin "Kur'an aramızda Muhammed'e mi indirildi?" demişler­dir. Allah Teala bu ve benzeri âyetlerle onlara cevap vermekle ve dilediğini peygamber seçmekte serbest olduğunu bildirmektedir. (Taberi, İlgili ayetin tefsiri)

Melekler, bildiğimiz anlamda peygamber değiller. Fakat, her biri değişik işlerle ilgili bir ekibin başındadır. Bu işleri o yardımcı olan meleklere bildirmekle görevli elçilerdir. Zaten "Melek / melaike" kelimesinin sözlük anlamı "risalet / elçilik"tir. Eliket, Eluket, risalet, mektup demektir. (bk. Razî, II/159).

"Hamd, göklerin ve yerin yaratıcısı; melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a mahsustur. O, yarattığı varlıklarda dilediği şeyi artırır. Şüphesiz Allah, her şeye hakkıyla kâdirdir." (Fatır, 35/1)

mealindeki ayette melekler için kullanılan "elçiler" unvanı, onların bu sözlük anlamlarını çağrıştıran bir sözcüktür.

Alimler meleklere "elçi" denmesinin iki sebebi olduğunu söylerler.

Birincisi: İnsanlara gönderilen Allah'ın elçileri olmalarıdır. Peygamberlere vahiy indirirler, salih kimselere ilham getirirler, umum insanlara sadık rüyalar gösterirler.

İkincisi: Allah'ın kudret eserlerini yaratıklarına göstermekle görevlidirler. Yağmurları indirir, bulutları sürerler, rüzgârları yürütürler. (bk. Alusî, Fatır Suresinin ilk ayetinin tefsiri).

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun