Hz. Musa vahiy almak için kırk gün kavminden ayrı mı olmuştur?

Tarih: 04.05.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bakara Suresi 51. ayette, "Musa'ya kırk gece (vahyetmek üzere) söz vermiştik." denilmektedir.
- Bunun için neden kırk gün ayrı kalması gerekmiştir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evet, Hz. Musa (as) kavminden kırk gece/gün ayrı kalmıştır. Bunun bazı hikmetleri şunlar olabilir:

a. Kırk sayısı, hikmetli bir sayıdır. Hz. Muhammed (a.s.m) kırk yaşında peygamber olmuştur. Çünkü kırk yaş, olgunluk yaşıdır. Kırk gün de olgunluk simgesi olan kırk yaşını çağrıştıran ve onun bir parçası olan bir zaman dilimidir. Tevrat’ı almak üzere Allah’ın -manevi- huzuruna kırk gecelik bir zaman diliminin sonunda çıkması, risaleti alma süresinin kısa bir yönü olması bakımından önemlidir.

b. Tevrat’ı doğrudan vasıtasız olarak Allah’tan almak gibi çok büyük bir makama yükselirken, kırk gün insanlardan uzaklaşıp, bir nevi melekleşmeye doğru kanat çırpması, risalet hikmetinin bir yansımasıdır.

c. İnsanların anne karnında geçirdikleri safhalar ve ruhun üflenme zamanı, hadislerde  “kırk gün” olarak değerlendirilmiştir. Risalet safhasında da bunun gerçekleşmesi, bu prensibe uygundur.

d. Kırk günlük bir süre, insanların herhangi bir konuda imtihan edilmeleri için vasat bir zaman dilimidir. İsrailoğulları, böyle  vasat bir imtihan süresi dolmadan imtihanı kaybettiler. Daha başka noktalar da bulunabilir...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun