Melekler Allah’ın orduları mıdır?

Tarih: 29.10.2017 - 00:09 | Güncelleme:

Soru Detayı

1. Ne demektir? Melekler bir nevi asker midirler? Allah’ın emriyle herhangi bir canlıya saldırabilirler mi?
2. Bu Meleklerin masumiyetiyle ters düşmez mi?
3. Melek kelimesinin anlamı nedir? Malik - Melik ismi şerifi neden o canlılara isim olmuştur?
4. Meleklerden yardım istenir mi? Bazı dualarda "ecib ya rukyail, ecib ya cebrail, ecib ya semsemail" seklinde meleklerden yardım isteniyor. Bu caiz midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

1. Melekler çeşitlidir. Koca arşın hameleleri / taşıyıcıları da melektir, bir damla yağmuru yere indiren de melektir.

Ayet ve hadislerde bütün melekler için “Allah’ın askerleri, Allah’ın ordusu” gibi ifadelere rastlayamadık ve olduğunu da düşünmüyoruz. Çünkü meleklerin askerlikle, savaşla ilgisi olmayan binlerce işleri vardır.  

Bununla beraber, bazı melekler için “Allah’ın askerleri” ifadesi kullanılmıştır.

Müddessir suresinin 30. ayetinde cehennemin zebanilerinin 19 adedinden söz edilmiş; 31. ayette de bu meleklere işaret etmek üzere, “Rabbinin askerlerini (onların sayısını, durumunu) ancak o bilir.” şeklinde ifade edilmiştir.

Bedir savaşında da müminlerin yardımı için gönderilen Melekler vardır. (Enfal, 8/9-12)

Bunlara da Allah’ın askerleri veya Allah’ın ordusu denilebilir.

2. Masumiyet, suçsuz olmak manasınadır. Melekler asla Allah’a isyan etmedikleri için asla suçlu değiller. Allah’ın emriyle kavimleri helak etmeleri, onların masumiyetlerini niye düşürsün ki!

3. Melek kelimesi, “Elûket” kelimesinden türemiştir. Bu kelime ise, risalet, elçilik anlamına gelir.

Kur'an’da meleklerin “Rusül / Elçiler” (Allah’ın emirlerini kevni varlıklara; vahyini de insan olan peygamberlere ulaştıran kimseler) olduğu bildirilmiştir. (bk. Hac, 22/75; Fatır, 35/1)

Bu kelimenin harflerin benzerliği dışında Allah’ın ismi olarak da kullanılan “malik = sahib, melik = sultan” kelimeleriyle ilgisi yoktur.

4. Melekler Allah’ın ortağı değildir. Onlar da hiçbir şey yaratmazlar.

Buna göre onlardan yardım dilemek ile salih insanlardan yardım dilemek aynıdır. Yani onların şefaati istenebilir. Yoksa -haşa- Allah’tan ister gibi siz bize şu işi yapın denilmez.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun