Münazil ibn Lahik Hazretlerinin hacet duası sahih midir?

Tarih: 13.11.2017 - 01:13 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Gunyetu’t-Talibin'de de geçtiği söyleniyor. Duanın orijinal halinin ve Türkçesini yazar mısınız?
- Dua budur.
Ya Men Yucibuddua El Muzdarifuz Zulemi.
Ya Kaşifel Kerbi vel bel Vea'massekani.
Gadbate Veftuke Havlel Beyti vel Harami.
Ve Nahnu Ned'u Aynullahi Lem Tenemi.
Ya Men etTahileyhil Yüccacü mim bu'udi.
Yarcune Lutfa Azizin Vahidin Samedi.
Fe Huzbi Hakki ya Rahman.
​Ya Men Tekaddeselem Yuled ve Lem Yelidi...

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu duanın kaynağı için bk. Ğunyetu’t-Talibin, 1/184-186.

Uzun bir hikayede yer alan bu duanın bulunduğu rivayetin zayıf olduğu bildirilmiştir. Senedinde oldukça zayıf olan birkaç ravi vardır. (bk. Zehebi, Mizanu’l-İ’tidal, 4/4, 4/292, 4/310)

Bu duanın -Ğunye’deki şekliyle- Arapçası,Türkçe yazılışı ve anlamı şöyledir:

يا من يجيب دعا المضطر في الظُّلَم  

يا كاشف الكرب والبلوى مع السقم  

Ya men Yucibu Dua’l -mudtarri fi’z-zulemi.
Ya kaşife’l-kerbi ve’l-belva maa’s-sekami

Ey karanlıklarda zor durumda kalan kimsenin duasına icabet eden!
Ey sıkıntıları, belaları, hastalıkları bertaraf eden!

قد بات وفدك حول البيت والحرم

ونحن ندعو و عين الله لم تنم      

Kad bâte vefduke havle'l-beytive’l-harami
Ve nahnu nedu’  ve aynullahi lem tenemi.

Senin misafirlerin Beyt ile Haremin çevresinde uyudular,
Biz ise duayla sana yalvarıyoruz,Allah’ın gözü elbette uyumaz.

هب لي بجودك ما اخطأت من جرم

يا من إليه أشار الخلق بالكرم

Heb li bi cudike ma ahta’tu min curmin
Ya men ileyhi eşare’l-halku bi’l-keremi

Ne olur lütfunla, hata edip işlediğim suçlarımı bağışla!
Ey insanların kendisini cömertlikle andığı (Rabbim!). 

إن كان عفوك لم يسبق لمجترم

فمن يجود على العاصين بالنعم

İn kane afvuke lem yusbak li mücterimin
Fe men yecûdu ala’l-asîne bi’n-niami

Eğer senin affın suçlular için söz konusu değilse,
Günahkâr olanlara kim nimetlerle ikramda bulunur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun