Divan-ı Hazreti Ali sahih midir?

Tarih: 27.10.2017 - 00:08 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hazreti Ali'nin toplam kaç tane kasidesi (beyiti, duası vs) vardır?
- ​Kasideleri hakkında biraz bilgi verebilir misiniz?
- Hazreti Ali'den gelen Celcelutiyye, Cevşeni Şerif, Cünnetül Esma dışında başka dua, beyit, kasideler var mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Fesahati ve üstün hitabeti ile de tanınan Hz. Ali’nin güzel ve hikmetli sözleri kaynaklarda nakledilegelmiştir. Fakat onun düşünce ve hitabetine has özelliklerden yoksun, siyasî-dinî görünümlü bazı hitabe ve mektupları, şair ve edip Şerîf er-Radî (ö. 359/969) tarafından Nehcü’l-Belâga âdıyla bir araya getirilmiştir.

Şiîler bu eserdeki sözlerin Hz. Ali’ye ait olduğunda şüphe etmedikleri halde, Sünnîler bunları haklı olarak tereddütle karşılamakta ve bu rivayetlerin çoğunun onunla bir ilgisi bulunmadığını kabul etmektedirler.

Ali b. Ebû Tâlib’e nisbet edilen ve birçok şerhleri yazılan "Envârü’l-ukūl min eşâri vasiyyi’r-Resûl" adlı divanın da onunla bir ilgisi yoktur. "Dîvânü emîri’l-müminîn Alî b. Ebî Tâlib" vb. adlarla anılan bu eser birçok defa basılmıştır. (bk. Serkîs, Mucem, I, 1354)

Aynı şekilde ona nisbet edilen el-Ķasîdetü’z-zeynebiyye, el-Ķasîdetü’z-zebûriyye, el-Ķasîdetü’l-cülcelûtiyye, Muhammes, Cünnetü’l-esmâ, Münâcât gibi eserler de bulunmaktadır. (bk. Sezgin, II, 279-281)

Ayrıca Hz. Ali’nin hikmetli sözlerinden derlendiği ileri sürülen Elf kelime (Beyrut 1329), Emsâlü’l-İmâm Alî (İstanbul 1302), Ġurerü’l-hikem ve dürerü’l-kilem (Leiden 1774), Matlûbü külli tâlib min kelâmi Alî b. Ebî Tâlib (Leipzig 1837) gibi kitaplar da bulunmaktadır.

Hz. Ali’nin hikmetli sözlerinden bazıları şunlardır:

“İnsanlara anlayacakları şeyleri (veya hadisleri) söyleyiniz. Aksi halde Allah ve Resulü’nün yalanlanmasına gönlünüz razı olur mu?”

“İnsanlar uykudadır; öldükleri zaman uyanacaklardır.”

“Kişi bilmediğinin düşmanıdır.”

“Her şey azaldıkça, ilim ise arttıkça kıymetlenir.”

“Size en büyük âlimin kim olduğunu haber vereyim mi? Allah’ın kullarına onun yasaklarını cazip göstermeyen, Allah’ın verdiği mühlete aldanıp da onlara ilâhî azaptan kurtulduklarını telkin etmeyen ve O’nun rahmetinden ümit kesilmesine sebep olmayan kimsedir.” (bk. Diyanet İslam Ansiklopedisi, Ali md., II/371)

İlave bilgi için tıklayınız:

Celcelutiye duası vahiy midir; kaynakları nedir? Bu duanın aslını ve ...
Sekine Duası hakkında bilgi verir misiniz; 19 (on dokuz) defa ...
Cevşen'in anlamı, senedi, tertibi, düzeni, muhtevası ve fazileti ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun