Küçük yaştaki kızların nikahlanması nasıl açıklanabilir?

Tarih: 09.07.2024 - 13:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Küçük yaştaki kızların nikahının yapılması hususundaki alimlerin görüşleri nasıl açıklanabilir?
- Nevevi bu babın ilk hadisini açıklarken şu bilgileri vermiştir:
"Bu hadis ergenlik çağına varmamış olan bakire kızın izni olmaksızın baba tarafından nikâhının kıyılmasının caizliğine açıkça delildir. Çünkü küçük yaştaki kızdan izin almak anlamsızdır. Bizce baba yokken baba babası da aynı yetkiye sahiptir... Müslümanlar babanın küçük yaştaki kızının nikâhını yapabileceği hususunda icmâ etmişlerdir. Bu kız ergenlik çağına varınca Irak âlimlerine göre muhayyerdir, dilerse nikâhını feshedebilir. Ebu Hanife, Evzai ve başka bazı selef âlimlerine göre tüm veliler bu yetkiye sahiptir, yapılan nikâh sahihtir ve kız baliğa olunca nikahını feshedebilir.
Küçük yaşta iken nikâhı kıyılan düğün ve zifaf çağı sorusuna gelince, kızın velisi ile kızı nikâhlayan koca, düğün ve zifaf yapılması kıza hiçbir zarar vermeyeceği hususunda ittifak ederlerse zifaf cihetine gidilir.”
- Sorum şu: başta mezhep imamız Ebu Hanife hz. olmak üzere diğer büyük alimler Malik ra, Şafi ra. küçük yaşta kızların evlendirilmesini hatta gücü yettiği zaman cinsel ilişkiye girilebileceğini yazıyor daha birçok yerde bunu destekleyen birçok hadis ve açıklama var
Hadi ben yanlış anlıyorum diyeceğim fakat bizzat büyük alimler kendileri bu açıklamayı yapıyorlar ve ittifak ediyorlar buna açıklık getirir misiniz?
(Kaynak: Sünen-i ibn-i Mace Kitabü-n’nikâh bab: 13 sayfa. 263.)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Daha önce benzeri sorulmuştu şu cevabı vermiştik:

“Osmanlı’nın son yıllarında (1917) Şeyhülislamlığın onayı ile çıkarılmış "Hukuk-ı Aile Kararnamesi" (kanun gibi) 7. ve 8. Maddelerinde şöyle diyor:

Madde 7:

12 yaşını itmam etmemiş olan sağîr ile 9 yaşını itmam etmemiş olan sağîre hiçbir kimse tarafından tezvîc edilemez.

Madde 8:

17 yaşını itmam etmiş olan kebîre, bir şahıs ile tezevvüc etmek üzere müracaat ettikde hâkim keyfiyyeti velisine tebliğ eder ve velî i’tiraz etmediği veya i’tirazı vârid görülmediği halde izdivacına müsade eyler.

Yani on yedi yaşını tamamlamış olan bir kız bir erkek ile evlenmek (nikahta velisi değil kendisi taraf olmak, evet demek) istediğinde bu durum velisine bildirilir; velisi itiraz etse bile bu itirazın meşru olması gerekir. Aksi halde mecbur olursa ve başka hiçbir çıkış yolu kalmazsa, veliyi de atlayarak bizzat kendisi evlenme dairesine müracaat ederek evlenebilir.”

Ergenlik çağına gelmemiş bir eş (kız) ile cinsel ilişki yapılamaz.

Peygamberimiz (asm) kocasını sevmeyen ve istemeyen kadınların ayrılmalarına izin vermiştir.

Bazı içtihatlara göre küçük iken baba ve dede gibi velisi tarafından da olsa nikahlanmış bir kız, ergenlik çağına geldiğinde bu evliliği kabul etme veya reddetme hakkına sahiptir (hıyâru’l-bülûğ).

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 82
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun