İstemediğim biriyle evlenmek zorunda mıyım?

Tarih: 26.05.2022 - 09:18 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Babam beni kendi istediği biriyle zorla evlendirecek istiyor. Bu bana çok korkunç geliyor.
- Babamın rızası olmadan evlenmem geçerli mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hayır, istemediğin biriyle evlenmek zorunda değilsin.

Baban da olsa seni zorla, istemediğin bir kimse ile evlendirme hakkı yoktur.

Razı olmadığını açıklarsın, araya akraba büyüklerini koyarsın.

Olmadı “Nikâhta evet demeyeceğini” söylersin…

Osmanlı’nın son yıllarında (1917) Şeyhülislamlığın onayı ile çıkarılmış "Hukuk-ı Aile Kararnamesi" (kanun gibi) 7. ve 8. Maddelerinde şöyle diyor:

Madde 7:

12 yaşını itmam etmemiş olan sağîr ile 9 yaşını itmam etmemiş olan sağîre hiçbir kimse tarafından tezvîc edilemez.

Madde 8:

17 yaşını itmam etmiş olan kebîre, bir şahıs ile tezevvüc etmek üzere müracaat ettikde hâkim keyfiyyeti velisine tebliğ eder ve velî i’tiraz etmediği veya i’tirazı vârid görülmediği halde izdivacına müsade eyler.

Yani on yedi yaşını tamamlamış olan bir kız bir erkek ile evlenmek (nikahta velisi değil kendisi taraf olmak, evet demek) istediğinde bu durum velisine bildirilir; velisi itiraz etse bile bu itirazın meşru olması gerekir. Aksi halde mecbur olursa ve başka hiçbir çıkış yolu kalmazsa, veliyi de atlayarak bizzat kendisi evlenme dairesine müracaat ederek evlenebilir.

Hanefî mezhebine göre, velisi bir kızı istemediği bir kimse ile zorla evlendiremez.

İlave bilgi için tıklayınız:

Bir bayanın zorla evlendirilmesi caiz midir?

Dinen zorla evlilik devam ettirilir mi?

Bulüğa ermiş bir kız, babasının istediği kişi ile evlenmek zorunda ...

Küçüklerin zorla evlendirilmesi caiz mi?

Hz. Ömer, Atike ile zorla mı evlendi?

Niye zorla evlendirme oluyor?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun