Kötülük ve Teodise problemi nasıl çözülebilir?

Tarih: 10.02.2021 - 08:55 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kötülük denilen ve yaşanması, gözlenmesi acı ve üzüntü veren bazı durumlar var olduğuna göre bunlarla merhametli, şefkatli, iyilik kaynağı, bilgisi ve kudreti sınırsız Tanrı inancı nasıl bağdaştırılır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bir problemin geçiciliği ile mutlaklığı arasındaki fark, onun çözümü ile doğrudan ilişkilidir.

Teodise problemi de her şeyden önce mutlak bir problem olarak ele alınamaz. Kötülük değeri taşıyan olgulardan yola çıkarak bir genellemeye ulaşmak ve evrende mutlak bir kötülüğü varsaymak problemi mutlaklaştırır ve ona ontolojik gerçeklik tanıyarak aslında çözümsüz hale de getirir.

Bu itikada sahip olan eski Zerdüşt dini ve Epikür benzeri düşünce sahiplerinin en büyük yanılgısı, problemi mutlaklaştırmaları ve böylece ontolojik alana taşımaları olmuştur.

Kötülük temelde yok kavramı ile yakın ilişkili olarak esasen iyilik yoksunluğundan ibarettir. Bu yoksunluk her durumda görece olarak bulunur. Evrende asla mutlak anlamda iyilik yoksunluğu bulunamaz zira, var olmanın kendisi en temel iyilik durumudur.

Kötü olarak değerlendirdiğimiz ahlaki ya da maddi olguların hepsi, sonuçta bir varlık birimine karşılık gelmekte ve kendilerinden daha kötü durumları da belirlemektedirler.

Yaşanılan hayatın geçiciliği ile durumu değerlendirdiğimizde, sadece geçici kötülükten bahsedebiliriz.

İslam inancında ölümden sonraki hayat ve mahşer gününün mutlak adalet tecellisi ile birlikte değerlendirildiğinde bu geçici ve görece iyilik yoksunluğu ontolojik anlamda iyilik ve varlık düzlemine ulaşmaktadır.

Kaldı ki evrende iyi şeyler ve olgular olarak değerlendirdiğimiz durumlar, haller ve sayısız var oluş biçimleri vardır.

Dolayısıyla evrendeki var olma temelli iyilik durumlarını ebedi hayat ve ilahi adaletin bütünlüğünde değerlendirdiğimizde iyilik için ontolojik gerçeklik açığa çıkar.

Eğer ahiret hayatı ve mahşerin adil ceza ve ödül sistemi olmasaydı, o taktirde yaşadığımız iyi şeyler ve var oluşun kendisi yokluğa dönmesi nedeni ile ontolojik bir kötülük olurdu.

İslam'ın ahiret inancı;

- İman edenlere, acı çekenlere, iyi işler yapanlara mükafatı cennet ile,
- İtikad ve amel açısından ve yaratılmışlara zarar verme bakımından kötülük sahiplerine cehennem itikadı,

en yüksek iyilerden ikisi olan rahmet ve adaletin iki kutbunu oluşturarak iyiliği ontolojik varlık haline getirir.

Problemin çözümü, onun mutlak olmadığını tespit ve iyiliğin ebedi hayatla ilişkisini görerek gerçekleşir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Eğer Tanrı kötülüğü engelleyebilecek ise ve bunu istiyorsa, kötülük ...

Allah bu dünyadaki kötülüklere neden müsaade ediyor?

Bizi bu şekilde tasarlayan Allah ise kötülüklerin sorumlusu neden ...

Allah'ın, küçük çocuklara tecavüz edilmesine izin vermesi nasıl ...

Şerri de Allah mı yaratıyor?

Allah, nefsi neden bu kadar asi, şerre meyilli ve şiddetle kötülüğü ...

Allah'ın fiillerinde hiçbir şer yoktur, ne demektir

İnsanın iradesi veya kimyası günaha neden sevaptan daha çok ...

Allah her şeyi önceden biliyor da neden bizim bu suçları işlememize ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun