İslam'da neden ruhsallık yok?

Tarih: 02.07.2017 - 00:17 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İslam'da neden Hristiyanlık'taki gibi bir ruhsallık yok. Yani İncil'de hep sevgi var. İncil'de bir çok ayette "sevin" der. Kuran'da bir kere bile "sevin" şeklinde bir ayet yok.
- Mesela Hristiyanlıkla ilgili bazı sitelere baktığınızda şunu görebilirsiniz İncilde kişinin kendisini iyi ve değerli hissetmesini sağlayan bir sürü ayet varken neden Kuran'da böyle bir durum yok?
- İncil'de Tanrı ve insan arasında bir ruhsal ilişki var. Ama Kuranda böyle bir şey mevcut değil incildeki gibi.
- Bu durum Hristiyanların ilahilerine de yansımış. İslam ilahilerinin aksine, Hristiyan ilahilerinde tema "sevgi, merhamet ve Tanrıya güven"dir. Hristiyan ilahilerinde "duygu"yu tam anlamayla hissedebiliyorsunuz ama İslam ilahileri Hristiyan ilahileri gibi insanın ruhuna dokunmuyor.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Öyle anlaşılıyor ki, sizin ne Kur’an’dan ne de ilahilerden haberiniz var...

a) Kur’an’da Sevgi

Kur’an’da her şeyden önce yüce yaratana karşı sevginin önemine işaret edilmektedir.

Bununla beraber, gerek açıktan gerek dolaylı olarak insanların kendi aralarında da sevgi beslemelerine dair dersler verilmiştir.

Şunu da belirtelim ki asıl sevgi, “kuru kuru merhaba” yerine, insanlar arasında dayanışmayı, yardımlaşmayı, barışmayı, hoşgörülü olmayı gerektiren bir olgudur.

İncil’de “Sevin” yerine Kur’an’da sevginin gereği olan söz konusu unsurları ders vermektedir. Bu konuda pek çok ayetlerden bir misal olarak birkaç tanesinin meallerini veriyoruz.

“İnsanlardan öyleleri var ki, Allah’tan başkasını ona denk tutarak Allah’ı sever gibi onları severler. Ancak iman edenlerin Allah’a olan sevgileri çok daha güçlüdür.” (Bakara, 2/165) 

(Resulüm!) De ki: eğer Allah’ı seviyorsanız, bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin.” (Al-i İmran, 3/31)

“Sevdiğiniz mallarınızdan Allah yolunda harcamadıkça 'fazilet' mertebesine ulaşamazsınız. Bununla beraber her ne infak ederseniz, Allah mutlaka onu bilir.” (Al-i İmran, 3/92)

“Hepiniz toptan, Allah’ın ipine (dinine) sımsıkı sarılın, bölünüp ayrılmayın. Allah’ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın: Hani siz birbirinize düşman idiniz de Allah kalplerinizi birbirine ısındırmış ve onun lütfu ile kardeş oluvermiştiniz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oraya düşmekten de sizi O kurtarmıştı. Allah size ayetlerini böylece açıklıyor, ta ki doğru yola eresiniz.” (Al-i İmran, 3/103)

“Sizden fazilet ve servet sahibi olanlar, akrabaya, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere (bazı yanlış tavırlarından dolayı) bir şey vermemek için yemin etmesinler; hoş görsünler ve bağışlasınlar. Allah'ın da sizi bağışlamasından hoşlanmaz mısınız? Allah ise çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.” (Nur, 24/22)

“Müminler sadece kardeştirler. O halde ihtilaf eden kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki O’nun merhametine nail olasınız.” (Hucurat, 49/10)

“Daha önceden orayı (Medine’yi) yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olanlar (Ensar), kendilerine hicret edip gelenlere(Muhacirlere) karşı sevgi beslerler. Onlara verilenlerden dolayı gönüllerinde bir sıkıntı duymazlar; hatta kendileri ihtiyaç içinde olsalar bile onları kendi nefislerine tercih ederler.” (Haşir, 59/9)

(İyi insanlar) fakir, öksüz ve esirlere içten gelen bir sevgiyle yiyecek ikram ederler.” (İnsan, 76/8) 

b) Hadislerde Sevgi

Sevginin hadislerdeki bazı örneklerini vermekte fayda vardır. Konuyla ilgili bazı hadislerin manası şöyledir:

“Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar.” (Buhari, Edeb, 27; Müslim, Birr, 66) 

“İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size, yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şeyi söyleyeyim mi; aranızda selamı / selamlaşmayı yayın!” (Müslim, İman, 93)

 “Müminin mümine karşı durumu, bir parçası diğer parçasını sımsıkı kenetleyip tutan binalar gibidir.”  Hz. Peygamber bunu açıklamak için, iki elinin parmaklarını birbiri arasına geçirerek kenetledi. (Buhârî, Salât 88; Müslim, Birr, 65)

“Sizin liderlerinizin en iyisi, sizin onları sevdiği, onların da sizi sevdiği, sizin onlara dua ettiği, onların da size dua ettiği kimselerdir.” (Müslim, İmare, 65)

İlave bilgi için tıklayınız:

Hz. İsa (as)'ın "Ben dünyaya barış için değil savaş için geldim." diye ...
İncil'de sevgiyle ilgili çok ayet olmasına rağmen, Kur'an'da sevgiye ...
"İncil'i özetle deseler 'sevgi' derim. Kur'an'ı özetle deseler 'Mekke ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun