Allah’ın 99 isminde, neden aşktan söz edilmez?

Tarih: 19.01.2015 - 06:58 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ben yurt dışında yaşamaktayım. Buradaki bir arkadaşım ile İslam üzerine sohbet ederken kendisi bana Allah’ın 99 ismini okuduğunu çok mükemmel bir şey olduğunu fakat hiç "ilahi aşk" adına bir şey geçmediğini söyledi.
- Sonrasında ben de teyit ettim ve ulaştığım kadarıyla Kuran-i Kerim'de ve hadislerde de aşktan bahsedilmediğine ulaştım.
- Bunun doğruluğu nedir ve arkadaşıma neden bizim dini kitabımızda ilahi aşkın yer almadığını nasıl açıklayabilirim?
- Aynı zamanda o İncil'de en çok ilahi aşktan bahsedilir dedi. Akademik olarak da yüksek kariyeri olan bu arkadaşıma cevabı dolgun bir şekilde vermek istiyorum...

Cevap

Değerli kardeşimiz,

a. Arapçada "aşk" kelimesi çok fazla kullanılmaz. Bunun yerine "muhabbet", "hubb" sözcüğü kullanılır.

Bu açıdan baktığımız zaman, Kur’an’da Allah’ın muhabbeti, sevgisiyle ilgili ifadeleri görebiliriz:

“İnsanlardan bazıları da Allah’tan başkasını ona eşler ve denk tutarlar. Onları, Allah’ı sever gibi severler. Müminlerin Allah’a olan sevgisi ise çok daha kuvvetlidir.” (Bakara, 2/165)

mealindeki ayette, Allah’ı sevmenin onu tanımağa bağlı olduğuna işaret edilmiş, Allah’ı hakkıyla tanıyan müminlerin Allah’ı aşk derecesinde sevdiklerine vurgu yapılmıştır. Evet, sevginin kuvvetli derecesi aşkı ifade eder.

“Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, bilsin ki; Allah (onların yerine) öyle bir kavim getirir ki; kendisi onları sever, onlar da O’nu severler. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı güçlü ve onurludurlar.” (Maide, 4/54)

mealindeki ayette, Allah ile ona iman edenler arasındaki karşılıklı muhabbetten söz edilmektedir.

“De ki: 'Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.'” (Al-i İmran, 3/31)

“Gece karanlığı kendisini basınca, bir yıldız gördü. Ve 'Rabbim budur.' dedi; yıldız batınca da; 'Ben batanları sevmem.' dedi.” (Enam, 6/76)

mealindeki ayette, Hz. İbrahim’in bakî olan, her zaman var olan, her zaman ulaşma imkânı olan Allah’ı sevdiği, fani olanları sevgiye layık görmediğine dair tutumu övgüyle anılmıştır.

b. Allah’ın isimleri yalnız 99 isimden ibaret değildir. İslam alimlerinin tespitine göre bu isimler dört binden fazladır. Sadece Cevşen’de bin bir isim kullanılmıştır. O isimler arasında muhabbeti ifade eden pek çok isim vardır.

- Keza, Vedûd ismi, seven ve sevilen manasına gelir. İslamî literatürde bu ismi sürekli vird edinenler “aşk” mesleğinde giden ehli muhabbettir.

- Keza, Allah’ın Habib ismi de “Habib-Mahbub” (seven sevilen) manasında olup sevgiyi göstermektedir.

- Yine, Hannan ismi çok şefkatli; Rahman ve Rahim isimleri çok merhametli manasına olmakla beraber, bunlar ve bunlara benzer Allah’ın daha bir çok isimi muhabbeti de ifade eder.

c. Aşk kelimesi, insanlık camiasında daha çok iki cins arasında fazlaca yaygın olduğu için, insanların birçoğunda bu türden dürtülere sebep olabilir.

Bu açıdan bakıldığı zaman, bu kavramın Kur’an’da açıkça kullanılmaması çok hikmetli düşmüştür...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun