İslam tarihinde gizli davet dönemi olmuş mu?

Tarih: 02.12.2017 - 01:06 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bazı kimseler İslam tarihinde gizli davet döneminin olmadığını söylüyor. Böyle bir gizli davet döneminin kaynakları sağlam mıdır? 
- 3 yıllık gizli davet döneminde hangi ayetler inmiştir yoksa hiçbir ayet inmemiş midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Soruya birkaç açıdan cevap verilebilir:

1. Hz. Ali sekiz on yaşlarında iken Rasulullah'a nübüvvet vazifesi verilmişti. Rasulullah onu İslama davet etti ve "Ali dediklerimi yaparsan yap, yapmazsan gördüklerini gizle ve kimseye açma." dedi. Çünkü henüz gizli davet dönemiydi.(1)

2. Tarih kitapları araştırılsa görülür ki, Hz. Hatice, Hz. Ebu Bekir, Bilal-i Habeşi, Osman b. Affan, Habbab b. Eret gibi sahabeler hep gizli davet döneminde Müslüman olmuşlardır. Bu bilgiler bütün kaynaklarda yer alır. Ve kaynaklar sağlamdır.(2)

3. Nübüvvetin üçüncü yılı (613) senesinde Hicr suresinin 94. ayeti nazil olunca, Rasulullah ayetin emrine uyarak Mekke'de Safa tepesinde müşriklere ilk defa açıktan bir konuşma yaptı ve böylece açık davet dönemi başladı.(3)

4. Mesela, bu dönemde inen bazı ayetlere misal olarak Alak suresinin ilk beş ayeti, Duha suresinde yer alan ayetler gösterilebilir.

Dipnotlar:

1) bk. İbn-i Hişam, Abdulmelik b. Hişam, Sîretü'n-Nebi, I- IV, Daru'l- Fikr, Beyrut 1981, I, 264, 265.
2) bk. Sarıcık, Çağrı- Mekke Dönemi, s. 81- 103.
3) bk. İbn-i Sa'd, et-Tabakâtü'l- Kübra, I- VII, Beyrut ty., I, 199; Buhari, Muhammed b. İsmail, Sahihu'l- Buhari, I- VIII, el- Mektebetü'l- İslamiyye, İstanbul ty., III, 171; Sarıcık, Çağrı- Mekke Dönemi, s. 106-107.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun