Yalancı Müseylime, kırk bin taraftarı nasıl bulabiliyor?

Tarih: 19.10.2017 - 00:05 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Peygamberimizin Risalet’inin ilk 6 yılında sanırım 100 kadar insan ona inanıyor. Yalancı Müseylime peygamberlik iddiasında bulunup 2 yılda nasıl oluyor da 40 bin taraftar bulabiliyor?
- Bu Yemame savaşındaki sayıdır.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Konuya birkaç açıdan cevap verilebilir

1. Müseylime hicretin onuncu yılında, kendi kabilesi olan Beni Hanife'den on yedi kişi ile Medine'ye gelmiş, heyetle birlikte Hz. Peygamber (asm) ile görüşmüş, kendisine Rasulullah'tan sonra hilafet, yani bütün müminlerin yöneticiliği verilirse Müslüman olacağını şart koşmuş ve Rasulllah ona "değil hilafet, elindeki bir değneği bile vermeyeceğini" belirtmişti.

Bunun üzerine Müseylime Kabilesinin yurdu olan Yemame’ye dönünce, peygamberliğini ilan etmiş, kendisine vahiy gönderildiğini iddiaya başlamıştı. Bunun yanında halkı kendisine inandırmak için bir yumurtayı içine nişadır koyduğu sirke içinde yumuşatmış, ağzı dar bir şişe içine koymuş ve bunu mucizesi olarak halka göstermeye başlamıştı.

2. Hicretin onuncu yılı sonlarında Rasulullah (asm)'a kendisinin de peygamber olduğunu açıklayan bir mektup gönderdi. Mektubunda hem Rasulullah'ın, hem de kendisinin peygamber olduğunu ifade ediyor, Arabistan'ın yarısı Kureyş'in, yarısı Beni Hanife'nin olduğunu iddia ediyordu.

Ona göre, Kureyş hakları çiğneyerek Arabistan'ın hepsinin kendisinin olduğunu iddia etmekle Beni Hanife'ye zulmediyordu.

Hz. Peygamber (asm) ona verdiği cevapta onu "Kezzab / Deccal" olarak adlandırıp, yerin asıl sahibinin Allah olduğunu ve onu istediğine vereceğini açıkladı.

Görüldüğü üzere Müseylimetü'l-Kezzâb akıllı taktik ve stratejilerle kendine taraftar toplamayı biliyordu.

3. Diğer yandan bazı ayetleri taklit ederek uydurma ayetler düzenledi.

Müseylime zeki, hitabet kabiliyeti olan ve halkı iknada mahir birisiydi. Bu yüzden Kur'an ayetlerinden bazılarını örnek alarak uydurma ayetler düzdü. Bunları da güya vahiy olarak kabilesindekilere okumaya başladı. 

4. Bu sebepler yanında ona yardım eden başka faktörler de vardı:

a) Beni Hanife Rasulullah (asm)'ın son yılında Müslüman olmak için Medine'ye heyet göndermişti.

Rasulullah onun mektubuna hicretin onuncu yılının zilhicesinde yani senenin son ayında cevap verdiğine göre; mektuba cevap vermesinden yaklaşık iki ay kadar sonra vefat edecekti.

b) Burada Beni Hanife’ye ilk olarak Nehâru'r-Ricâl b. Unfüve adında biri İslamı öğretmek için gönderildi. Bu sahabe önce Medineye hicret etmiş, burada Kuran okumayı ve din konusunda bazı bilgileri ve incelikleri öğrenmişti.

Adı geçen kişi Rasulullah tarafından Müseylime'nin tekerine taş koymak için gönderildiyse de; o Beni Hanife kabilesine  ulaşınca, bir  durum değerlenmesinden  sonra irtidad ederek dinden çıktı ve Müseylime tarafına geçti.

Müseylime hemen onu kendisinden faydalanmak için bir danışman ve yardımcı yaptı. Böylece Nehâru'r-Rical, Müseylime'den "daha büyük bir fitne" haline geldi. Böylece Kezzab olan Müseylimenin muhalefetini ve halkın ona inanmasını çoğalttı ve  kuvvetlendirdi. Çünkü yemin ederek Rasulullah'ın mesajını onlara getirdiğini söylüyor, hem Muhammed'in, hem Müseylime'nin Peygamber gönderildiğini iddia ediyordu. İnsanlar da onu doğrulamaya başladılar.

c) Kabilede din / İslam ve iman bilgisinin yok denecek kadar azlığı ve sayılan diğer sebeplerle kandırılmaya müsait oluşları; Müseylime'nin ekmeğine yağ sürmüş ve taraftarları gün geçtikçe artmaya başlamıştı.

Müseylime fitnesinin yükselişinde belki de en önemli sebep budur.

Bu sıralarda Medine; Müseylime üzerine onun sonunu getirecek askerî kuvvet de gönderemedi.

Hz. Ebu Bekir'in hilafeti ile birlikte Müseylime, üzerine arka arkaya gönderilen iki Müslüman orduyu yendi.

Üçüncü olarak Hicretin 12. yılında Halid b. Velid komutasında üzerine geldiğinde ordusunda 40.000 askeri vardı. 

Hicretin 12. Yılında Halid b. Velid komutasında olan islam ordusuyla yaptığı savaşta yenilen Müseylime ve büyük destekçisi öldürülüp, ordusundan da 20.000 kadar kişi imha edilerek ona karşı büyük bir zafer kazanıldı ve bu şekilde Müseylime fitnesi ve tehlikesi böylece bertaraf edildi.

Konuya bu açıklamalar ışığında bakılırsa, Müseylime fitnesi ve isyanı daha iyi anlaşılacaktır.

* Konu hakkında etraflı bilgi ve ana kaynaklar için bk. Sarıcık, Murat;  Hz. Muhammed'in Çağrısı-Medine Dönemi, Nesil Yayınları, İstanbul, 2009, s. 616- 619; Sarıcık, Murat, Bütün Yönleriyle Dört Halife, Nesil Yayınları, 2010, s. 54- 72.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun