İnternetten tanışıp evlenmek caiz mi?

Tarih: 23.11.2020 - 20:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Sorudan iki husus anlaşılmaktadır:

1. Dinimiz yabancı kadın ve erkeğin ölçüsüz bir şekilde birbirleriyle haşir neşir olmasını caiz görmemiş, pratik hayatta aralarındaki ilişkilerin belli bir ölçü ve disiplin içerisinde olmasını emretmiştir. Çünkü İslam'da zina, evli ya da bekar herkese haram olduğu gibi, zinaya zemin hazırlayan söz, iş ve davranışlar da haram kılınmıştır.

Bu itibarla birbirlerine nikâhları düşen ve aralarında nikâh bağı olmayan kadın ve erkeğin flört etmeleri, el ele tutuşmaları, dedikoduya mahal verecek şekilde baş başa kalmaları, vs. İslam'ın onaylamadığı davranışlardır; bunlardan uzak durmak gerekir.

Ayrıca, sanal ortamda karşı cinslerin, İslam’ın emir ve yasaklarına, adap ve ahlak ilkelerine aykırı davranmaları, evlenmek niyeti olsa dahi bu ilkelerden taviz vermeleri kesinlikle caiz değildir.

Ancak, evlilik için şartlar olgunlaşmış ve gerçek anlamda evlilik niyeti varsa, yukarıdaki ilkeler çerçevesinde ailelerin de onayı ile meşru şartlar altında görüşmek mümkündür.

Bu görüşmelerde, flört, zina ihtimali vb. uygulamaların önüne geçilmesi için, ailelerin gözetiminde ve kanmaya-kandırılmaya müsait olan sanal ortamlardan ziyade, örfe uygun şekilde gerçek ortamlarda gerçekleştirilmesi temin edilmelidir. Zira sanal ortamda oluşturulan birliktelikler, kişilere aile oluşturma anlamında gerçek ve doğru tespit yapma imkanı sunmaktan uzaktır.

2. Nikâh, taraflara dini ve hukuki açıdan ciddi hak ve sorumluluklar yükleyen bir sözleşmedir.

Bu bakımdan nikâhın, en ideal şekilde kıyılarak, içeriğinde herhangi bir şüphe, töhmet ya da istismar unsuruna yer verilmemesi büyük önemi haizdir.

Nitekim nikâhta sadece tarafların rızasıyla yetinilmeyip velilerin bilgisi ve izninin aranması, gerekli şartları haiz en az iki şahidin bulunması ve nikâhın ilanı gibi hususların şart koşulması, dinimizde nikâh akdine gösterilen hassasiyetin bir ifadesidir.

Bu bilgiler çerçevesinde, evlenmek isteyenlerin nikâhlarını yukarıda bahsedilen ölçüler dahilinde ve resmi olarak tescil ettirmek suretiyle kıydırmaları gerekir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun