İmam Gazali’nin, Batınilerle ilgili açıklaması nedir?

Tarih: 23.03.2018 - 01:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İmam Gazali'nin Sözünün manası nasıldır, bunu hangi maksatla söylemiştir?
"والقول الوجيز أنه يسلك بهم الباطنية مسلك المرتدين في النظر في الدم والمال والنكاح والذبيحة ونفوذ الأقضية وقضاء العبادات، أما الأرواح فلا يسلك فيهم مسلك الكافر الأصلي إذ يتميز في الكافر بين أربع خصال المن والفداء والاسترقاق والقتل ولا يتميز في حق المرتد .. وإنما الواجب قتلهم وتطهير وجه الأرض منهم. Fedaihu'l Batıniyye

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu ifadelerin bulunduğu yer için bk. Gazali, Fedaihu'l-Batıniyye, 1/156.

Metinde yer alan الباطنية kelimesi, بهم zamirinin kimlere ait olduğunu açıklamaya yöneliktir.

“Batınilerle ilgili sözün kısası şudur: Batınilik mesleğinde olanlar mürtet olanlar gibi muamele görürler. Yani kanlarının dökülmesi, mallarının alınması Müslümanlara helaldir. Nikahları / onlara kız alıp vermek caiz değildir. Kestikleri hayvanların eti yenmez. Şer’i hükümlerin ve hadlerin tatbikinde de ibadetlerin kaza edilmesi konularında da mürtetler gibidir.”

(Gazali Şafii olduğu için bu konuda Şafiilerin görüşünü yansıtmıştır. Çünkü, Cumhura / üç mezhebe göre Mürtet olan kimse, tekrar Müslüman olursa, irtidat esnasında geçirdiği namazları kaza etmesi gerekmez. Fakat Şafii mezhebine göre, kaza etmesi gerekir. (/bk. V. Zuhayli, el-Fıkhu’l-İslami, 1/203)

Bununla beraber, Zuhayli başka yerde Hanefilerin dışında diğer mezheplere göre Müslüman olan mürtedin namazlarını kaza etmesinin gerekli olduğuna işaret etmiştir. (bk. a.g.e,1/137)

“Batınilerin ruhları (vücutları, varlıkları) konusu, asli kâfirlerle kıyaslanmaz. Çünkü, İslam devleti, ele geçirdiği asli kâfir hakkında dört şeyden biriyle muamele edebilir: Meccanen serbest bırakabilir. Fidye karşılığında serbest bırakabilir. Köleleştirmek suretiyle canını bağışlayabilir. Ve öldürebilir... Fakat mürtet için öldürmekten başka seçenek yoktur. Yeryüzünü onlardan temizlemek için onları öldürmek vaciptir.” (Batıniler de mürtet olduklarına göre, onlar da bu hükme tabidir). (bk. Gazali, Fedaihu'l Batıniyye, 1/156)

İlave bilgi için tıklayınız:

Batınîlik (İsmailiyye Fırkası) nasıl ortaya çıkmıştır? Bu mezhebin dinî ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun