Hz. İsa gelecek mi, yoksa geldi de biz mi görmüyoruz?

Tarih: 28.02.2012 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. İsa (as)'ın kesin olarak ne zaman geleceği bilinmemektedir; ancak ahir zamanda geleceği bilinmektedir.

1. Hz. İsa (a.s) tekrar yeryüzüne beşer olarak inecektir. Ve Hristiyanlık dinini tasaffi ettirip, hurafattan sıyırıp manen İslamiyete inkılap ettirecektir.

2. Hz. İsa (a.s)’ın tekrar dünyaya gelmesi, hakiki İsevîlik dininin tasaffisi olarak anlaşılabilir. Fakat birinci mana, yani Hz. İsa (a.s)’ın bizzat ineceği ve Hristiyanlık dinini hurafattan tasaffi ettireceği anlamı daha ağır basmaktadır.

"Hazret-i İsa Aleyhisselâm geldiği vakit, herkes onun hakikî İsa olduğunu bilmek lâzım değildir. Onun mukarreb ve havassı, nur-u iman ile onu tanır. Yoksa bedahet derecesinde herkes onu tanımayacaktır." (Said Nursi, Mektubat, s.57)

Bu cihetle Hz. İsa (a.s)’ın gelip Hz. Mehdi’nin arkasında namaz kılması muhtemeldir ve tanınmamış olabilir. Onu tanıyan zaten tanımıştır. Fakat ifade edilmediği ve duyurulmadığı için iştihar bulmamış olabilir.

"Hattâ "Hazret-i İsa Aleyhisselâm gelir. Hazret-i Mehdi'ye namazda iktida eder, tâbi' olur." diye rivayeti bu ittifaka ve hakikat-ı Kur'aniyenin metbuiyetine ve hâkimiyetine işaret eder." (Said Nursi, Şualar, s.587)

bu ifadeden de, Mehdi'yi temsil eden Hakikat-ı İslamiyenin metbu -yani imam-, Hz. İsa (a.s)’ı temsil eden hakiki Hristiyanlık dinide tabi olacağı anlaşılmaktadır.

Hz. İsa (a.s) bir veli olarak tekrar geleceğinden kendisinin bir peygamber olarak görev yapmamasından dolayı, makam izharı olmayacaktır. Onun gelmesi Hristiyanlık ve İslamiyet'in beraber hareket etmesi ve birleşmesi açısından önemlidir. Ayrıca Yahudiler de onun geleceğini biliyor ve nefret ediyorlar. Belki de onun bilinmemesi hizmeti açısından daha ehemmiyetlidir. Şayet bilinse rahat hizmet edemeyebilir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Hz. İsa'nın dünyaya tekrar gelmesi nasıl olacak?..

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun