Güneş batıdan doğmadıkça Mehdi gelmeyecek mi?

Tarih: 27.09.2018 - 06:55 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bu hadisin kaynağı nedir, sahih midir?
- Ayrıca, Güneş batıdan doğduktan sonra iman edenlerin imanı geçersiz sayılıyorsa ve tövbe kapısı kapanıyorsa, İslamı nasıl hakim kılacak?
- Bazı insanlar nasıl Müslüman olacaklar?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Güneş batıdan doğmadıkça Hz Mehdi gelmeyecek, diye bir hadis rivayeti yoktur.

Ancak Güneş alamet olarak doğmadıkça Mehdi gelmez.” mealinde bir rivayete vardır.

Muhtemelen Güneş alamet olarak doğmadıkça Mehdi gelmez.” anlamındaki rivayete yanlış meal verilmesinden dolayı, sorudaki ifade ortaya çıkmış olabilir.

Güneş alamet olarak doğmadıkça Mehdi gelmez.” anlamındaki rivayet, farklı küçük bir ayrıntıyla değişik şekilde zikredilmiştir:

- Bir rivayette: “Güneş'le birlikte bir ayet / alamet doğmadıkça Mehdi gelmez / ortaya çıkmaz.” (Camiu Mamer b. Raşid, h.no: 20775; Suyuti, el-Havi, 2/78)

- Nuaym b. Hammad’ın rivayeti, Mamer b. Raşid tarikiyle zikredilmekle beraber, farklılık göstermiştir: “Güneş(le birlikte) bir ayet / alamet -olarak-doğmadıkça Mehdi gelmez / ortaya çıkmaz.” (el-Fiten, h.no: 951)

Bu iki farklı rivayetlerden birinde “Güneş'in kendisi”, diğerinde ise “Güneş ile birlikte meydana çıkan başka bir şey” alamet olarak zikredilmiştir.

- Hadis rivayetinin tashihi ile ilgili sağlam bir değerlendirmeye rastlayamadık.

Bununla beraber, bu rivayetin “Mevkuf” olduğu kesindir. Yani Hz. Peygamber (asm)’in sözü olarak zikredilmemiştir. Abdullah b. Abbas’ın oğlu Ali’ye dayandırılmıştır. Bu zat tabiindendir. İbn Abbas’ın İsrailiyattan / Ehl-i kitaptan da bazı bilgiler aldığını nazara alan bir kısım yorumcular, bu varsayıma dayanarak rivayetin zayıf olduğunu söylemişlerdir.

Aslında İbn Abbas’ın oğlu Ali, bu bilgiyi babasına da dayandırmamıştır. Rivayet bu haliyle “maktu / senedi kopuk” olduğu için daha da zayıftır.

- Hadisi açıklama konusunda da kaynaklarda sadre şifa olacak bir bilgiye rastlayamadık.

Arapça-Web sitelerinde geçen bazı yorumlar vardır. Fakat ilmi olmaktan uzaktır. Örneğin bir yoruma göre, “Hz. Mehdi’nin gelmesine alamet olan şey, Güneş'in batıdan doğmasıdır.” Halbuki, Hz. Mehdi, insanları ıslah etmek için gelir. Oysa İbn Masud’un ifade ettiğine göre (Mecmau’z-Zevaid, h.no: 12579), Güneş'in batıdan doğması tövbe kapısının kapandığı, o sırada iman edenlerin imanlarının fayda vermediği husus, ayetin işaretinde (Enam, 6/158) yer almaktadır.

- Bizim kanaatimize göre, “Güneş'le birlikte bir alamet” rivayeti en doğrusudur. Buna göre, Güneş'le bağlantısı olan bir alamet aramak gerekir. Bunu da kimse kendi keyfine göre tespit edemez. Ancak başka hadis rivayetlerinden faydalanarak bir değerlendirme yapılabilir.

Bu konuda, Güneş'le en yakın irtibatı olan ve Kur'an’da da çok defa birlikte zikredilen “güneş-ay” denklemidir.

Meşhur bir rivayete göre, Mehdi için iki alamet vardır ki, bunun birincisi, Ramazan'ın birinci gecesi Ay'ın, ikincisi de Ramazan’ın ortasında Güneş'in tutulmasıdır. Böyle bir tevafuk daha önce hiç görülmemiştir. (ed-Darekutni, Sünen, h.no:1795; El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 49; Suyuti, el-Havi, 2/78; Kıyamet Alametleri, Berzenci s. 199)

- Türkçe-Web sitelerinde de Güneş tutulmasıyla ilgili verilen bilgilere göre, Türkiye’den de görülmüş tam Güneş tutulması 21 Ağustos 1914 yılında gerçekleşmiştir. Bazı şifahi bilgilere göre aynı yıl / veya ayda Ay da tutulmuştur. Bu husus Kandilli Rasathanesinden öğrenilebilir.

Not: Bazı kimseler bu olayın 80’li yıllarda vuku bulduğunu söyleyerek işi fantastik bir mecraya kaydırmaya çalışmışlardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun