Şeytanı dabbetü’l-arz mı öldürecek?

Tarih: 22.03.2020 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

1. Şeytanın Güneş Batıdan doğacağı zaman Antakya'dan bir mağarada secde edeceği ama tövbesinin kabul edilmeyeceği ile ilgili bir rivayet var mıdır?
2. Abdullah İbnu Amr (r.a) Cessase'nin Dabbetü'l-arz olduğunu mu söylemiştir? Cessase nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Şeytanı dâbbetül-arz öldürecek, anlamında bir bilgiye rastlayamadık.

1. Sahih kaynaklarda, şeytanın secde edeceği, ama tövbesinin kabul edilmeyeceği, şeklinde bir bilgiye rastlayamadık.

2. Cessase, önceden Hristiyan olup sonradan Müslüman olan Temim-i Dari’nin Peygamberimize (asm) anlattığı uzun bir kıssada zikrettiği ve deccal olduğunu söyleyen garip bir mahluktur. (bk. Müslim, Fiten, 119-121; Ebû Dâvûd, Melâhim, 15)

Cessase, deccalın haberlerini tecessüs ettiği için bu adı almıştır. (bk. Nevevi, Şerhu Müslim, 18/78; Fuad Abdulbaki, Müslim’in şerhi/talik, a.g.y)

Bu hadisteki kıssa oldukça karmaşık ve deccal ile ilgili bilgilerimizle örtüşmeyen bir mahiyettedir. Çünkü bu kıssaya göre bir denizde görülen cessase “Ben deccalım, ahir zamanda izin verilince ortaya çıkarım.” demiştir. Ki bu diğer hadis kaynaklarındaki bilgilere uygun değildir. Onun için bu konuda bir fikir beyan etmemiz pek doğru olmaz. 

- Abdullah b. Amr b. el-As’ın “Cessase dabbetu’l-arzdır” dediği rivayet edilir. (bk. Nevevi, şerhu Müslim, 18/28; Mirkatu’l-Felah, hno:5482; Fuad Abdulbaki, a.g.y.)

- Kaynaklarda bu konuda fazla bir bilgiye rastlayamadık. 

İlave bilgi için tıklayınız:

Adada yaşayan deccal konusu nedir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun