Adada yaşayan deccal konusu nedir?

Tarih: 29.11.2014 - 10:18 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Sahabelerin bir adada deccalle karşılaştığını söyleyen hadis varmış, bazı kesimler bu hadise dayanarak deccal şu an yeryüzünde diyor.
- Bu hadisi açıklar mısınız?
- Deccal şu an yaşıyor mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hristiyanların ileri gelenlerinden biri iken, Şam’dan bir heyetle Medine’ye gelip Müslüman olan Temîm ed-Dârî, yolculuk sırasında arkadaşlarıyla birlikte uğradıkları ıssız bir adada, adının “cessâse” olduğunu söyleyen bir hayvanın delâletiyle deccâl ile görüştüklerini, elleri ve ayakları zincirle bağlı bulunan deccâlin zamanı gelince ortaya çıkacağını kendilerine söylediğini Hz. Peygamber (asm)’e anlatmış, o da deccâl hakkında duyduklarının daha önce ashaba söyledikleriyle benzerlik göstermiş olmasından dolayı memnuniyetini ifade etmiştir. (Müslim, Fiten, 119-121; Ebû Dâvûd, Melâhim, 15)

a) Bu hadis rivayetinde -özet olarak- bir sahabenin başından geçen bir olay nakledilmektedir. Cessase adında bir canlının görüldüğü ve bu canlının rehberliğiyle gördükleri acaib bir varlığın deccal olduğunu söylediği ifade edilmektedir.

b) Hz. Peygamber (asm) bunu anlatırken, bunu anlatmasının gerekçesi olarak kendisinin daha önce sahabelerine anlattığı “Deccalın Mekke ve Medine’ye girmeyeceğine” dair bilgiyle örtüşmesini göstermiştir.

Demek ki Efendimiz (asm), bu söylenenlere itibar etmiştir.

c) Hz. Peygamberin (asm) son sözlerine dikkat etmek gerekir:

“Dikkat edin, o / deccal Şam denizindedir veya Yemen denizindedir. Hayır! O Şark tarafındadır!” (Müslim, Fiten, 119, 121)

Bu ifadelerinden anlaşılıyor ki, Hz. Peygamber (asm) Deccal’in şark/doğu tarafından çıkacağına özellikle vurgu yapmıştır. Rivayetin bu ifadesi, deccal ile ilgili diğer bazı hadis rivayetiyle örtüşmektedir.

d) Şark’tan maksat Horasan tarafı olduğu başka rivayetlerde açıklanmıştır. Bununla beraber, Şam bölgesinde de bir ilişkisi kurulmaktadır.

e) Bediüzzaman Hazretleri, Deccal ve Mehdi ile ilgili rivayetlerde bunların Bağdat, Şam gibi yerlerden çıkacağına dair ifadeler, ravilerin kendi yorumları olduğunu söyler. Çünkü, genel kural bu şahısların İslam’ın hilafet merkezinde veya oraya yakın bölgelerde çıkacağına dair kabul gören bilgiyi esas alan bazı raviler, o günkü hilafet merkezlerini nazara alarak Şam, Bağdat demişlerdir.

f) Deccal ve Mehdi gibi ahir zaman olayları ile ilgili rivayetler müteşabihtir. Manaları kapalıdır, bu sebeple bir rivayetin zahirine bakarak bir hüküm vermek zordur.

g) Bize göre bu hadislerin yorumunu en güzel yapan asrın müceddidi Bediüzzaman’dır. Onun bu sorunun cevabını almak için, Risale-i Nur’a, özellikle de beşinci Şua’ya bakmanızı tavsiye ederiz.

İlave bilgi için tıklayınız:

Deccal'ın özellikleri nelerdir?
Deccal kimdir, yeryüzüne gelişi nasıl olacaktır? Ondan korunmamız için ne yapmamız gerekir?
Deccal ne gibi icraatlar yapacaktır ? En büyük destekçisi kim veya kimler olacaktır?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun