Süfyani, Halid bin Yezid bin Ebu Süfyan’ın evlâdındandır, rivayetinin kaynağı nedir?

Tarih: 19.02.2015 - 00:40 | Güncelleme:

Soru Detayı

“Süfyani, Halid bin Yezid bin Ebusüfyan’ın evlâdındandır. Kafası oldukça büyüktür. Yüzünde kaşıntılı bir hastalıktan (çiçek bozuğu) eser vardır. Gözünde de beyaz bir nokta bulunur. Şam şehrinden çıkacaktır. Ona tabi olanların çoğu Kelb’dendir. Kadınların karınlarını deşip çocuklarını öldürür, kendisine karşı toplanan Kays kabilesini de iyice yok eder. (İşte o zaman) Ehl-i beytim’den Harem’de biri çıkar. Onun haberi Süfyani’ye ulaşınca, Süfyani ona karşı ordusundan bir ordu gönderir. Ancak Mehdi, bu orduyu hezimete uğratır ve bunun üzerine Süyani yanındakilerden bir orduyu, ona karşı tekrar gönderir. Ancak bu ordu arzdan Beyda’ya vardıklarında yere batırılır ve kendilerinden haber getirecekler dışında kimse sağ kalmaz.”. (İmam-ı Suyûtî)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Süfyani’nin, Halid b. Yezid b. Süfyan olduğuna dair rivayet hadis kaynaklarında geçmektedir. (bk. Nuyam b. Hammd, el-Fiten, 1/279).

- Bu hadis rivayetinin tashihine rastlayamadık.

- Süfyani ile ilgili değişik hadis rivayetinin hemen hepsinde onun Şam’dan çıkacağına veya o civarda savaşacağına işaret edilmiştir.

- En önemli vasıflarından biri:

“Alimleri ve fazilet sahibi insanları hunharca öldürmesidir. Bununla beraber, bunlardan yardım ister, bunu kabul etmeyenleri de öldürür.” (bk. Nuaym b. Hammad, Fiten, 1/283)

- Bu rivayetin ortaya koyduğu vasıflar, Bediüzzaman Hazretlerinin Beşinci Şua’da verdiği bilgilerle örtüşmektedir...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun