Mülkün zevali sırasında mehdi huruc eder, sözü hadis mi?

Tarih: 17.10.2016 - 07:26 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kufe mescidinin duvarının yıkılması ve Şam'da Haresta adlı köyün batması ile ilgili hadisi açıklar mısınız?
1- Ebu Abdullah Hüseyin bin Ali (r.a.)’den, Buyurdu ki: Küfe mescidi’nin Abdullah b. Mes’ud’un evinin tarafındaki duvarı yıkıldığında, o zaman, o kavmin mülkünü kaybetmesidir ve o mülkün zevali sırasında da Mehdi huruc eder.
2- İbni Asakir, Halid b. Miğdan’dan tahric etti. O dedi ki: Süfyani’nin helaki bir cemaati iki defa hüsrana uğrattıktan sonra olur. Mehdi de Gota bölgesinde Haresta adı verilen bir köy batmadan çıkmaz.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

1) Bu rivayetin kaynağı Şiidir.

- Şianın kendi inancına göre bin küsur sene önce kaybolmuş imamlardan biri olan bir zat (Muhammed b. Hasen el-Askeri) ahir zamanda yeniden mehdi olarak ortaya çıkacaktır.

Bu gizli sürece “gaybubet” diyorlar. Bu rivayetin kaynağı da “gaybubet”le çok ilgili olan biridir ki, kitabının adına “Gaybetü’n-Numani” ismini vermiştir.

Bu müellif, bu bilgiyi Huseyin b. Muhtar vasıtasıyla Ca’fer-i Sadık'tan aktardığını iddia eder. (bk. eş-Şeyh en-Numani, Gaybetu’n-Numani: 285 b 14 h57)

- Bu bilgiye Ehl-i sünnet kaynaklarında rastlayamadık. Kanaatimizce bunun sahih bir tarafı da yoktur.

Bazı Şii alimleri, Küfe’yi nazara alarak helak olan topluluk Irak reisleri olduğunu söyledikten sonra, “Ancak bunu doğrulayacak bir delil yoktur. Diğer bazı rivayetlerden anlaşılıyor ki, bunlar Suut krallarıdır” demeyi de ihmal etmemiştir. Bu da rivayetin vahametini göstermeye kâfidir.

2) Bu bilgi için bk. Muhtasaru Tarih, Dimaşk, 1/247.

Bu konuyu araştıran Dr. Ebu Suhayb el-Hayık, bu rivayetin “münker” yani sahih olmadığını bildirmiştir. (bk. Daru’l-hadisi’d-diyaiye)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun