Türklerin İslam hakimiyetini Araplardan alacağı haber verilmiş mi?

Tarih: 22.01.2017 - 01:19 | Güncelleme:

Soru Detayı

- ​Abdullah İbn Mesud’dan rivâyet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur;
“Türkler size dokunmadıkça sakın siz de Türklere dokunmayınız. Çünkü, Allah’ın ümmetime vermiş olduğu bu mülk ve saltanat nimetini ilk defa bu Kantura oğulları onların elinden çekip alacaklardır” (et-Taberani, el-Mu’cemü’l-Kebir, X. s. 181; Es-Suyûti, Hasâisu’l Kubrâ, II. S.434)
- Bu anlamda bir hadis var mıdır?
- Hadisi açıklar mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evet, bu hadis Taberani’de (10/181) geçmektedir.

Önce şunu belirtelim ki, bu hadis rivayeti birçok alim tarafından zayıf veya mevzu olarak kabul edilmiştir. (bk. Mecmau’z-Zevaid, h.no:9575;  İbnu’l-Cevzi, Mevduat, 2/235; Suyuti, el-Lailiu’l-Masnua, 1/408; Nasıruddin, el-Elbani, Silsiletu’l-ahadisi’daife, 4/230)

- İbn Kesir’in bildirdiğine göre, Tatarlarla (Abbasi) halifesinin askerleri arasında 643’te büyük bir savaş cereyan etmiş, Müslümanlar onları perişan etmiş, fakat onlara kaçarken, “Türkler size karışmadığı sürece siz de onlara karışmayın.” hadisini düşünerek onları takip etmemişler. (bk. el-Bidaye ve’n-Nihaye, 13/196)

Bu bilgiye göre, Hafız İbn Kesir, bu hadisi bir açıdan Türk sayılan Tatarlara hamletmiştir.

- Kanaatimize göre, sorudaki şekliyle zikredilen hadis rivayeti -sahih olmak şartıyla- Tatar fitnesine işaret etmektedir. Çünkü, İslam alemini ilk defa perişan edenler 656 yılında Abbasi devletini yıkmışlardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun