Rumlar, Halep yakınlarına gelinceye kadar kıyamet kopmaz, hadisi Fırat Kalkanı'na mı işarettir.

Tarih: 09.09.2016 - 00:17 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Rumlar, Halep yakınlarına gelinceye kadar kıyamet kopmaz, anlamındaki hadis Fırat Kalkanı operasyonuna ve orada yaşanacaklara işaret midir?
"Rumlar (Hıristiyanlar) A'mak veya Dabık'a (Halep yakınlarında iki yer) gelene kadar, kıyamet kopmaz. Medine'nin en hayırlı insanlarından bir ordu, o gün Hıristiyanlara karşı çıkacaktır. Müslüman ordusu, Hıristiyanlara karşı harb nizamında saf saf olduğunda, Hıristiyanlar Müslümanlara ‘Mallarımızı harab edenlerle savaşmak için bize yol açın' diyecekler, ancak Müslümanlar izin vermeyeceğinden savaş olacaktır. Müslümanlar bu savaşta 3 gruba ayrılır. Üçte biri, savaştan kaçar ve mürted olur ve Allah onların tövbelerini ebediyen kabul etmez, üçte biri şehid olur, ki bunlar Allah katından şehidlerin en faziletlisidir. Diğer üçte biri de, fethe devam ederler, netice de Konstantiniyye'yi alırlar. Fetihten sonra, kılıçlarını zeytin ağaçlarına asmış bir halde ganimeti aralarında taksim ederken şeytan aniden nara atarak ‘Deccal, ehlinizi elde etmiş ve sizin yerinize geçmiştir' der. Şeytanın bu haberi yalan olduğu halde Müslüman askerler yola çıkarlar ve Şam'a gelirler. Bu sırada Deccal çıkar. Savaşmak üzere hazırlık yapıldığı bir sırada, Meryem oğlu İsa (a.s.), gökten nüzul eder. Allah'ın düşmanı olan Deccal, İsa’yı görünce, tuzun suda erimesi gibi erir. Şayet İsa (a.s.), onu bırakmış olsaydı, o zaten kendi kendine helak olacaktı. Ancak Allah onu, İsa (a.s.)'nın eliyle öldürtür ve İsa, süngüsündeki Deccal'ın kanını Müslümanlara gösterir.”
- ​Bu hadis sizce o bölgede yaşanacaklara işaret ediyor mu?
- Aşırı derecede benzerlik var. Detaylı bir şekilde hadisi anlatır mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Bu hadis rivayeti sahihtir. (bk. Müslim, Fiten, 9/h. no:34/2897)

- Nevevi’nin şerhinde fazla açıklayıcı bir bilgiye rastlayamadık.

- Hadiste zikredilen olayların durumu bu günkü “Fırat Kalkanı” operasyonu veya Suriye savaşında görülmemektedir. Bu sebeple, bu hadisin manasını kesin bir şekilde bugünkü savaşlarla yorumlamak kanaatimizce isabetli değildir.

- Bu olay Haçlı seferleri sırasında meydana gelmiş olabilir. Hadiste, Konstantiniye (İstanbul’un) fethinden söz edildiğine göre, bu olayın 1453'ten önce veya civarında meydana gelmiş olma ihtimali vardır.

Bilindiği üzere, hadislerde 30 hatta 70 deccaldan (Nuaym b. Hammad, Fiten, 2/519) söz edilir.

Bu sebeple o günkü bazı deccallarla ilgili bir olay olabilir.

- Ancak hadiste Hz. İsa’dan söz edilmesi ve deccalı öldürmesi konusu, bunun ahir zamanda olacağını göstermektedir.

Bununla beraber, hadis rivayetlerinin “mudreç” olma ihtimali de vardır. Yani bazı rivayetler, bazılarının içinde zikredilmesi mümkündür.

Olayların, ifade edilenlerden veya algılananlardan daha farklı bir boyutu da olabilir ve bu sebeple mesele kapalı olup müteşabih de olabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun