İsrail'i ya da Kudüs’ü fethedecek ordu İstanbul’dan gelecek diye bir hadis var mı?

Tarih: 15.05.2018 - 00:22 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Varsa bu hadisin tamamı nedir, nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Konuyla ilgili hadisin tamamı şöyledir:

“Rumlar (Roma / Bizansın varisleri olan Hristiyanlar) A’mak veya Dabık'a (Halep yakınlarında iki yer) gelene kadar, kıyamet kopmaz. Medine'nin en hayırlı insanlarından bir ordu, o gün Hristiyanlara karşı çıkacaktır. Müslüman ordusu, Hristiyanlara karşı harb nizamında saf saf olduğunda, Hristiyanlar Müslümanlara 'Mallarımızı harab edenlerle savaşmak için bize yol açın.' diyecekler, ancak Müslümanlar izin vermeyeceğinden savaş olacaktır."

"Müslümanlar bu savaşta üç gruba ayrılır. Üçte biri, savaştan kaçar ve mürted olur ve Allah onların tövbelerini ebediyen kabul etmez. Üçte biri şehid olur, ki bunlar Allah katından şehidlerin en faziletlisidir. Diğer üçte biri de fethe devam ederler, netice de Konstantiniyye'yi alırlar."

"Fetihten sonra, kılıçlarını zeytin ağaçlarına asmış bir halde ganimeti aralarında taksim ederken şeytan aniden nara atarak 'Deccal, ehlinizi elde etmiş ve sizin yerinize geçmiştir.' der. Şeytanın bu haberi yalan olduğu halde Müslüman askerler yola çıkarlar ve Şam'a gelirler."

"Bu sırada Deccal çıkar. Savaşmak üzere hazırlık yapıldığı bir sırada, Meryem oğlu İsa (a.s.), gökten nüzul eder. Allah'ın düşmanı olan Deccal, İsa’yı görünce, tuzun suda erimesi gibi erir. Şayet İsa (a.s.), onu bırakmış olsaydı, o zaten kendi kendine helak olacaktı. Ancak Allah onu, İsa (a.s.)'nın eliyle öldürtür ve İsa, süngüsündeki Deccal'ın kanını Müslümanlara gösterir." (Müslim, Fiten, 9, Hadis no: 34 / 2897)

- Bu hadis sahihtir. Ancak bir yandan İstanbul’un fethinden, diğer yandan Hz. İsa’nın nüzulünden, deccalı öldürmesinden söz edilmesi, hadisin ifadesini müteşabih, manasını kapalı hale getirmiştir.

- Hadiste İstanbul’u fetheden ordunun Şam bölgesine gideceği ifade edilmiştir. Şu anda İstanbul’un fethi söz konusu olmadığına göre, meseleyi “İstanbul’dan çıkan bir ordunun Kudüs’ü fethedecek...” şeklinde yorumlamak pek isabetli görünmemektedir.

Ayrıca ilk önce Rumların geldiği, sonra Müslümanlarla savaştığı yer olarak belirtilen “A’mak” ve “Dabık”ın ikisi de Şam bölgesi, Halep yakınında bulunmaktadır. (bk. Nevevi, Şerhu Müslim, 18/21)

Bununla beraber, “Kudüs / Beytu’l-Makdis” isimi en meşhur olmasına rağmen hadiste açıkça ifade edilmemiş olması, ordunun ilk önce Medine’den geldiği ifade edilmesi, sonra üçte birinin savaşı terk edip hezimete uğraması, üçte birinin şehit olması ve üçte birinin savaşı kazanıp İstanbul’u da fethetmesinin bildirilmiş olması, meseleyi bu günkü durumla irtibatlandırmayı daha da güçleştirmiştir.

Özetle, hadisin açık ifadesinden sorudaki sonuca vardıracak bir yoruma yer vermek ilmi olmaktan çok uzaktır. İşari manaların istihracı ise, ancak metnin zahiri ifadeleriyle uyum sağladığı ve vakıaya mutabık olma ihtimalinin kuvvet bulduğu takdirde bir değer ifade eder. Bu sebeple, bu ve benzeri hadislerden yola çıkarak internette yapılan yorumları ilmen desteklemek mümkün değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 50.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun