Mahşer yerinin Kudüs olduğu konusunda bir rivayet var mıdır?

Mahşer yerinin Kudüs olduğu konusunda bir rivayet var mıdır?
Tarih: 08.05.2015 - 16:47 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Mahşer yerinin Kudüs olduğu ve Kudüs’ü Allah genişleterek bütün insanların orada hesaba çekileceği rivayeti sahih midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Mahşer yerinin Kudüs olduğu hususunu şöyle açıklayabiliriz:

"O dönüş tek bir haykırmadan ibarettir. Bir de bakarsın ki hepsi (kabirlerinden uyanmışlar) yeryüzü-toprağın üstündedirler.” (Naziat, 79/13-14)

mealindeki ayette “toprak” olarak tercüme ettiğimiz kelimenin aslı “Sahire”dir. Bu kelimenin ne anlama geldiği konusunda alimler farklı görüşler belirtmişlerdir.

"Sahire”nin anlamları arasında “toprak” olduğu gibi, “Şam bölgesi” manası da vardır. Şam bölgesi ise Kudüs’ü de içine alan geniş bir bölgenin adıdır.

- Kur’an’da insanların kabirlerinden çıktıkları zaman “Sahire”de toplanacaklarına dair ifadeden hareketle, bu kelimenin “yeryüzü, topraktan yüksek bir tepe üstü, Şam’da bir yer, Kudüs’te Beytu’l-Makdis’e yakın bir dağ olarak (hatta bundan önceki ayetlerde haşri inkâr eden kâfirler olduğu için onlara cevap olup CEHENNEM olarak da) değerlendirilmiştir. (bk. Taberi, Maverdi, ilgili ayetin tefsiri)

- Sahire’nin Mekke’de bir yer olduğunu söyleyenler de vardır. (Nesefi, ilgili yer)

- İnsanların dirilip ilk toplanacağı yer alan SAHİRE, lügat manası itibariyle, dümdüz ve bembeyaz toprak manasına gelir. (bk. Razi, Beydavî, ilgili ayetin tefsiri)

- İbn Kesir’e göre, bu yorumların en doğru olan “Sahire’nin bütün yeryüzü” olduğunu diyenlerin yorumudur. (bk. İbn Kesir, ilgili yer)

- Bu konuda (Hz. Peygambere izafe edilen) herhangi merfu bir hadis rivayetine rastlayamadık. Hadis kaynaklarında yer alan bilgiler de tefsir kaynaklarındaki bilgilerdir. (bk. İbn Hacer, Fethu’l-Bari, 6/294;  Umdetu’l-Kari, 15/113)

İlave bilgi için tıklayınız:

Kıyamet koptuktan sonra, insanların hesap için toplanacağı mahşer ...
Öldükten sonra toplanacağımız haşir meydanı nerededir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun