Süfyani, Mehdi’nin emriyle Rahmet kapısında öldürülür, hadisi sahih mi?

Tarih: 16.10.2016 - 08:28 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Süfyani'nin öldürülmesiyle ilgili hadisi açıklar mısınız?
"Keza (Naim b. Hammad), Velid b. Müslim’den tahric etti. Velid şöyle dedi, Muhammed b. Ali’den şöyle duydum:
Süfyani ve Kelp kabilesi ile Hz. Mehdi Beytül Makdis (Kudüs)’de savaşır ve Süfyani esir olarak getirilir Mehdi’nin emriyle Rahmet kapısında öldürülür. Onların ganimetleri ve kadınları da Şam caddelerinde satılır. "
- anlamında bir hadis var mıdır? Varsa nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu bilgi için bk. Nuaym b. Hammad, el-Fiten, 1/349/h. no:1008.

Bu hadis rivayetinin metninde “Velid şöyle dedi, Muhammed b. Ali’den şöyle duydum...” ifadesi yer almamaktadır.

“Muhammed b. Ali” yerine “Haddeseni muhaddisun” ifadesi geçiyor. Matbu nüshada, “Muhammed” kelimesi geçtiğini belirten bazı alimler, bunun doğru olmadığına işaret etmişler.(bk. el-Urfu’l-verdi fi ahbari’l-Mehdi, s.6)

Bununla “bir muhaddis / hadis alimi” kastedilmiş olabileceği gibi, “kendisiyle konuştuğum biri bana anlattı ki” şeklindeki bir mana da kastedilmiş olabilir.

Bu takdirde “muhaddis” kelimesi, “hadis alimi”ni çağrıştırdığı için, bu kelime özellikle seçilmiştir.

Bu senetteki “muhaddis” kelimesinin manası ne olursa olsun, bu senet hem maktudur, hem meçhul bir raviyi barındırdığı için zayıftır.

Nitekim Dr. Ebu Suhayb Halid el-Hayik de bu rivayetin senedinde meçhul ravi bulunduğunu ve hadisin de (metninde nekaret olduğundan) “münker” olduğunu belirtmiştir. (bk. Daru’l-hadisi’d-diyaiye)

Suyuti’nin "el-Havi" isimli eserinde, Süfyani’nin öldürüldüğü yer “Rahmet” değil, “Rahbet” olarak geçiyor. (bk. 2/86)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun