Süfyani, Mehdi’nin emriyle Rahmet kapısında öldürülür, hadisi sahih mi?

Soru Detayı

Süfyani'nin öldürülmesiyle ilgili hadisi açıklar mısınız?
"Keza (Naim b. Hammad), Velid b. Müslim’den tahric etti. Velid şöyle dedi, Muhammed b. Ali’den şöyle duydum: Süfyani ve Kelp kabilesi ile Hz. Mehdi Beytül Makdis (Kudüs)’de savaşır ve Süfyani esir olarak getirilir Mehdi’nin emriyle Rahmet kapısında öldürülür. Onların ganimetleri ve kadınları da Şam caddelerinde satılır. " anlamında bir hadis var mıdır? Varsa nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu bilgi için bk. Nuaym b. Hammad, el-Fiten, 1/349/h. no:1008.

Bu hadis rivayetinin metninde “Velid şöyle dedi, Muhammed b. Ali’den şöyle duydum..” ifadesi yer almamaktadır.

“Muhammed b. Ali” yerine “Haddeseni muhaddisun” ifadesi geçiyor. Matbu nüshada, “Muhammed” kelimesi geçtiğini belirten bazı alimler bunun doğru olmadığına işaret etmişler. (bk.el-urfu’l-verdi fi ahbari’l-Mehdi, s.6)

Bununla “bir muhaddis/hadis alimi” kastedilmiş olabileceği gibi, “kendisiyle konuştuğum biri bana anlattı ki” şeklindeki bir mana da kastedilmiş olabilir.

Bu takdirde “Muhaddis” kelimesi, “hadis alimi” ni çağrıştırdığı için bu kelime özellikle seçilmiştir.

Bu senetteki “Muhaddis” kelimesinin manası ne olursa olsun, bu senet  hem maktu’dur,  hem meçhul bir raviyi barındırdığı için zayıftır.

Nitekim Dr. Ebu Suhayb Halid el-Hayik de bu  rivayetin senedinde meçhul ravi bulunduğunu ve hadisin de (metninde nekaret olduğundan) “münker” olduğunu belirtmiştir. (bk. Daru’l-hadisi’d-diyaiye)

Suyuti’nin el-havi isimli eserinde, Süfyani’nin öldürüldüğü yer “Rahmet” değil, “Rahbet” olarak geçiyor. (bk. 2/86)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
1.027 kez okundu
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun