Dudak, ağız ve alında 20 meleğin görevlendirildiğine dair bir hadis var mıdır?

Tarih: 10.11.2018 - 20:13 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Dudaklarımızda, ağzımızın içinde, alnımızda vs. 20 meleğin görevlendirildiğine dair bir hadis var mıdır?
- Hz. Osman (radiyallahü anh)’ın şöyle dediği rivayet edilmiştir: 'Ey Allah’ın Resulü! Bana, bir insan için ne kadar meleğin görevlendirildiğini söyle' dedi.  Hz. Peygamber (aleyhisselatü vesselam), 'Bir melek sağındadır. O, senin hasenatını (iyiliklerini, iyi amellerini) yazar. Bu melek, aynı zamanda senin solunda bulunan meleğin emîri (reisi)dir. Binâenaleyh bir iyilik yaptığında, o buna karşılık on katı sevab yazar. Ama bir kötülük işlediğinde, solda bulunan, sağda bulunana, “Yazayım mı?” diye sorar. O da, “Hayır, (bekle). Belki tÖvbe eder” der. Soldaki melek üç defa böyle deyince, sağdaki, “Evet, (artık) yaz. Allah bizi ondan kurtarsın. O ne kötü bir arkadaş. Ne kadar az Allah’ı görüp gözetiyor ve bizden ne az utanıyor” der.  Bunlardan başka önünde ve arkanda iki melek daha var. Bunlar, Hak Teâlâ’nın: “Onun (insanın) önünde ve arkasında, kendisini Allah’ın emriyle gözetleyecek takipçi (melekler) var” ayetinde bahsedilenlerdir. Bir melek de, senin perçeminden (kâkülünden) tutmuştur. Sen, Rabbine boyun eğip itaat ettiğinde, başını yukarı kaldırır; isyan edip, başını diktiğinde, başını yere çeker ve indirir (zelil eder). İki melek de, senin dudaklarında bulunur. Bana getirdiğin, söylediğin salâtu selamları yazar, kaydederler. Bir melek de ağzının içinde bulunur ve ağzından içeri, yılanların, çıyanların girmesine engel olur. İki melek de iki gözünün üzerinde bulunur. İşte bunlar, her insan ile birlikte bulunan toplam on melektir. Gece melekleri, gündüz melekleri ile nöbet değişirler. Böylece, her insan üzerinde (görevli) yirmi melek bulunur' buyurmuştur."
- Bu şekilde bir rivayet söyleniyor, hadis ise kaynağını söyler misiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu hadisi Taberi rivayet etmiştir. (bk. Taberi, 16/370/Rad: 11. ayetin tefsiri)

Taberi tefsirinin muhakkiki Ahmed Muhammed Şakir, bu rivayetin yalnız Taberi tarafından yapıldığını ve oldukça zayıf olduğunu belirtmiştir. (bk. a.g.y., talik)

Muhammed Şakir’in verdiği bilgiye göre, İbn Kesir de bu rivayet için “çok garip” olduğunu bildirmiştir. Ancak biz İbn Kesir’de (4/438) böyle bir ifadeye rastlayamadık.

- Suyuti ve Kurtubi de Taberi’nin bu rivayetine yer vermiş, fakat sıhhati konusunda bir şey söylememiştir. (bk. ed-Durru’l-Mensur, 4/615-616; Kurtubi, 9/294)

Hadis alimlerinden İbn Hacer ve Zeylai de Taberi’nin bu rivayetine yer vermiş, fakat tashihi konusunda bir şey söylememişler. (bk. Fethu’l-Bari, 8/372; Nasbu’r-Raye, 1/435)

İlave bilgi için tıklayınız:

Bir insanın başında, insana görevlendirilmiş kaç tane melek vardır ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun