Peygamberimiz Mute savaşına katılmadığına göre, orada mucize göstermesi nasıl olur?

Tarih: 18.12.2014 - 08:40 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Müslim'de geçen bir hadiste Ebu Katade (ra) Rasulullah'ın (asm) Mute Savaşı'nda az bir suyu mucize olarak bütün orduya yetirdiğini belirtiyor.
- Oysaki Rasulullah'ın Mute'ye katılmadığını biliyoruz. Hadis Mu'cizat-ı Ahmediye Risalesi'nde de geçiyor?..

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Mute ile ilgili hadisi Müslim rivayet etmiştir. (bk. Müslim, Mesacid, 311)

- Müslim’de bu olayın hangi gazvede geçtiği belirtilmemiş, yalnız “bir seyir esnasında...” şeklinde ifade edilmiştir.

- Risale’de bu konu sadece Müslim’de değil, daha başka kaynaklarda da yer aldığı ifade edilmiştir:

“Yine Müslim ve İbn-i Cerir-i Taberî gibi hadîsin dâhî imamları başta olarak, kütüb-ü sahiha nakl-i sahih ile meşhur Ebî Katade'den haber veriyorlar ki: Ebî Katade diyor:..” (bk. Mektubat, s. 123) şeklindeki ifadeden bunu anlamak mümkündür.

Bu sebeple, bu olayın başka kaynaklarda Risale’deki şekliyle tespit etmek gerekir. Biz şu anda böyle bir bilgiye ulaşamadık.

- Risalede yer alan “Mûte gazve-i meşhuresinde, reislerin şehadetleri üzerine imdada gidiyorduk...” şeklindeki ifadeden Hz. Peygamber (asm)'in Mute savaşına katıldığını anlamamak gerekir. Aksine Mute savaşı bittikten sonra, şehit olan komutanların ve diğer şehitlerin cenazelerini ve diğer müslüman askerleri yolda karşılamak üzere yapılan bir yolculuk esnasında bu mucizenin meydana geldiğini düşünmek daha isabetli görülmektedir.

- Bununla beraber, Risale’de geçen “Mûte gazve-i meşhuresinde, reislerin şehadetleri üzerine imdada gidiyorduk” şeklindeki ifade başka kaynaklarda da vardır.

Nitekim, Bediüzzaman İbn Cerir’den de rivayetin olduğunu belirtmiştir. Gerçekten, eş-Şifa adlı eserde İbn Cerir Taberi’nin Müslim’deki rivayetten farklı olarak “Bu su mucizesinin geçtiği yerin Mute gazvesi olduğunu” belirttiği ifadesine yer verilmiştir. [bk. Kadı Iyaz, eş-Şifa (Şumni haşiyesiyle birlikte), Daru’l-Fikr,  1409 1988,  1/289].

Demek ki Üstad'ın dayandığı kaynak budur. Bunun izahını az önce yapmıştık.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun