"İstiyorum ki ben oruçlu iken ecelim gelsin." anlamında bir hadis var mıdır?

Tarih: 30.10.2014 - 01:54 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Allah o sene ölecek bütün canlıların ecelini Şaban’da yazar. İstiyorum ki ben oruçlu iken ecelim gelsin."
- Bu hadisin sıhhati ve tahrici hakkında neler denmiştir?
- Âişe (Radıyallahû anhâ)'dan rivayet edildiğine göre Peygamber (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) Şaban boyunca oruç tutardı. Ben bunu ona sordum. O buyurdu:

“Allah o sene ölecek bütün canlıların ecelini Şabanda yazar. İstiyorum ki ben oruçlu iken ecelim gelsin.” (Beyhaki)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Aişe’den rivayet edilen “...Allah o sene ölecek bütün canlıların ecelini Şaban’da yazar. İstiyorum ki ben oruçlu iken ecelim gelsin.” manasındaki hadisi Ebu Yala rivayet etmiştir.

Senedinde yer alan ravilerden Müslim b. Halid hakkında olumsuz değerlendirmeler yapılmakla beraber, sika olduğunu söyleyenler de vardır. (bk. Heysemi, Mecmau’zZevaid, h. no: 5156)

- Sahih hadis kaynaklarında Hz. Aişe’nin şöyle dediği rivayet edilmiştir:

“Peygamberin (asm) Ramazan ayı dışında herhangi bir ayı tamamen (veya büyük bir kısmını) oruçla geçirdiğini hiç görmedim. (Ramazanın dışında) Şaban ayından daha fazla oruç tutuğu bir ayı da görmedim.” [Buhari,Savm, 52; Müslim, Sıyam, (1156) 175-176]

Görüldüğü üzere, bu sahih hadis rivayetinde “Allah o sene ölecek bütün canlıların ecelini Şaban’da yazar. İstiyorum ki ben oruçlu iken ecelim gelsin.” kısmı yoktur. Bu husus da sorudaki hadis rivayetinin zayıf olduğuna delil olabilir.

- Beyhaki, Buhari ve Müslimi’n sahihlerinden naklettiğimiz aynı rivayetlere yer vermiştir.

Bununla beraber, Beyhaki’nin “es-Sünenü’l-Kübra, es-Sünenü’s-sağir, ed-Daavat, Şuab’ul-İman” gibi eserlerinde “Allah o sene ölecek bütün canlıların ecelini Şaban’da yazar…” bilgisine rastlayamadık.

- Sorudaki rivayetin aynısını Ebu Yala rivayet etmiştir. (bk. Ebu Yala, Müsned, 8/31/h. no:4911)

Ancak kaynağı tahkik eden Hüseyin Selim Esed, bu rivayetin zayıf olduğunu bildirmiştir. (bk. Ebu Yala, a.y.)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun