Bir ateist derse ki, "İman edip ölenlerin sonları da ortada, onlarında evleri yurtları harap." Allah (c.c.) Muhammed suresi 10. ayette neyi kastediyor?

Tarih: 05.10.2012 - 00:34 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Muhammed Suresi, Ayet 10:

"Onlar, yeryüzünde gezip, kendilerinden öncekilerin sonlarının ne olduğuna bakmıyorlar mı? Allah, onları yok edip (neleri varsa hepsini) yerle bir etti. Kâfirler için de bunun benzerleri vardır."

Ayette helak olan kavimlere işaret edilmiştir. Hiç ölmeyecekmiş gibi gururla isyan eden kafirlere uyarı yapılmaktadır.

"Müminlerin de evleri yıkılmış" ifadesi alakasız bir yaklaşımdır. Ayrıca tüm insanların fani ve ölümlü oluşu da bir ibret vesilesidir. Müminler izzetleriyle dünyadan göçüp gitmişlerdir. Helak olan kafirler ise, zelil olarak bu dünyadan göçmüşlerdir.

Gelip Geçen Milletlerin Yıkılış Sebeplerini Araştırmak

«Onlar, yeryüzünde gezip, kendilerinden öncekilerin sonlarının ne olduğuna bakmıyorlar mı?..»

Kur'ân-ı Kerîm, imân edenlerle inkârda ısrar eden sapıkların amelleri­nin ölçü ve anlamını belirttikten ve ilâhî yardımın kimlere ne şartla tecelli edeceğini açıkladıktan sonra, kâfirlerin dikkatini, tarih boyunca yıkılıp yer­le bir edilen inkarcı azgın kavim ve milletlerin harabelerine çekmekte; o gibi yerleri akıl ve idrak gözünü baş gözüyle birleştirmek suretiyle, görme­nin insan üzerinde daha başka tesir bırakabileceğini hatırlatmaktadır.

Aynı olayların tekerrürü, ilâhî hükmün tekerrürünü gerektirir ve böyle­ce tarih tekerrür edip ilâhî adalet hükmünü yürütür.

Kur'ân burada «emsal» kavramını kullanırken, inen azabın, bölgenin coğrafî yapısına, yeraltı durumuna ve iklim şartlarına göre ineceğine işa­rette bulunmaktadır. Cenâb-ı Hak, azap doğuracak olayı meydana getirir­ken, sebep ve kanunları harekete geçirmek üzere melekleri görevlendirir.

Mekkeli Zorbalara Uyarı

Âd ve Semûd kavimleri, Mısır'ın fir'avunları, Babil'in nemrutları, şüphe­siz ki Mekke müşriklerinden çok daha güçlü ve ileri idiler. Onların Allah ile yarışmaları ise hiçbir zaman mümkün değildir. Sonunda azgın inkarcıların hepsi O Yüce Kudret'in adalet ve kahır yumruğu altında ezilip yok edildiler, Mekkelilerin de yakında başlarına inecek tokmağın çok acı olacağı hatır­latılıyor ve o gün gelmeden dönüş yapmaları isteniliyor.

Bütün bu uyarılar, Mekke'nin yakında fethedileceğine delâlet eden birtakım işaretlerdir. Öyle ki, kâinat planındaki yerini alıp hilkatinin hik­metine uygun bir hayat düzeni kurarak Allah'a yönelen mü'minler ile ye­rini kaybedip hilkatinin hikmetine ters düşen inkarcı sapıklar ne dünyada, ne de âhirette bir tutulmayacaklardır. Allah, mü'minlerin tek dostu ve sâhibidir; kâfirlerin ise, dostları ve sahipleri yoktur.

(bk. Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur'an Tefsiri)

İlave bilgi için tıklayınız:

El-Muzil.

- Yaratılış Delilleri.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun