Batı felsefesine göre insanın tarifi nasıldır?

Tarih: 15.04.2020 - 11:29 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Eflatun insanı şöyle tarif eder:

“İnsan, iki ayak üzerinde yürüyen tüysüz bir canlıdır.”

Eflatun’un bu tarifinin insanı temsil etmediğini belirten Diyojen, bir horozun tüylerini yolarak ortaya atmış ve “Eflatun’un tarif ettiği insan budur.” demiştir.

Aristo da insanı şöyle tarif eder:

"İnsan, konuşan hayvandır.”

Bu tarif de insanın mahiyetini, ulviyetini ve yaratılışındaki hikmeti ortaya koymaktan uzaktır.

Darwin de insanın maymun benzeri hayvanların evrimleşmesiyle hasbelkader meydana gelmiş bir hayvan olduğunu iddia etmiştir.

Görüldüğü gibi, Hak bir dine dayanmayan felsefeciler insanı "tüysüz, iki ayaklı bir varlık veya konuşan bir hayvan" olarak tarif etmişlerdir.

Batı felsefesinin yukarıda yaptıkları tariflerden hareket ederek geliştirdiği eğitim sistemi, insanın fıtri yapısına uygun olmadığından, yani onun ebedî yaşama arzusu başta olmak üzere, birtakım his, duygu ve düşüncelerine hitap etmediğinden, onları ahlâkî ve insanî değerlerden uzaklaştırmıştır. Neticede insanlığın ekseriyetini zulme, serkeşliğe, tecavüze, mücadeleye, boğuşmaya, çarpışmaya ve nefsin doymak bilmeyen arzularını tatmin için oyun ve eğlencelere sevk etmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 55
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun