Ana babaya karşı asi olanların yaptığı ibadetler kabul olmaz mı?

Tarih: 16.10.2019 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- ​Anne ve babaya karşı gelip kötü tavırlar sergileyen kişilerin ibadetleri kabul olmaz diye bir şey gördüm:
“Allah üç kişinin yaptığı farz ve nafile hiçbir ibadetini kabul etmez: “Onlar, annesi ve babasına karşı gelen, yaptığı iyiliği başa kakan ve kadere inanmayan kimselerdir.” (İbn-i Ebi Asım)
- Ebû Ümame’nin (r.a.) rivayet ettiği bir hadis-i şeriflerinde, Efendimiz (asm): “Dört kimse vardır ki, kıyamet günü Allah onlara rahmet nazarıyla bakmaz. Anne babasına isyan edene, yaptığı iyiliği başa kakana, içki içmeye devam edene ve kaderi yalanlayana” (Camiü’s-Sağîr, 1/270 (Taberânî’nin Kebîr’i).
- Bunlar doğru mudur?
- Eğer doğrularsa bu kişinin kıldığı beş vakit namazı kabul olmaz mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hem üç kişi hem de dört kişi ile ilgili ayrı senetlerle rivayet edilen bu hadis rivayetleri hakkında farklı değerlendirmeler yapılmıştır. 

Bu  her iki rivayetin de Hafız Heysemi tarafından zayıf olduğu bildirilmiştir. (bk. Mecmau’z-Zevaid 7/206)

Ancak bu manaya gelen benzer hadisler de vardır.

Dört kişiyle ilgili hadis rivayeti için bk. el-Camiu’s-sağir, 1780.

Üç kişiyle ilgili hadis için bk. el-Camiu’s-sahih, 5376.

- Bu gibi hadislerin ifadelerini -şayet sahih ise- irşada yönelik tehditli bir uyarı olarak değerlendirmek gerekir.

Nitekim, bazı hadis-i şeriflerde içki içen ya da diğer günahları işleyen müminlerin, namaz gibi ibadetlerinin sevabının azalacağı anlamında ifadeler vardır. Peygamber Efendimiz (asm) insanları içki gibi büyük günahlardan sakındırmak için buna benzer tehditler buyurarak, onları daha dikkatli olma konusunda uyarmıştır. (Tirmizi, Eşribe, 1; İbn Mace, Eşribe, 9; Nesai, Eşribe, 45, 49)

Soruda geçen hadisleri de böyle değerlendirmek gerekir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun