Allah'ın, Mehdi'yi bir günde hidayete erdireceği ve onu zengin edeceği doğru mudur?

Tarih: 06.02.2009 - 05:39 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. Mehdi ile ilgili yazılarda, Allah'ın mehdinin tövbesini kabul edeceğini ve onu bir günde hidayete erdireceği söyleniyor.
- Bu sözden, Hz.Mehdinin hayatının ilk dönemlerinde büyük takva sahibi olmayacağı, ilim yönünden kendini çok geliştireceği, ama bazen ufak çapta da olsa günahlar işleyebileceği, en azından günahlarla mücadele ettiği bir dönem geçirdikten sonra, büyük bir tövbe ile Allah'ın onu yücelteceğini söyleyebilir miyiz?
- Ayrıca mehdi oldukça zengin mi olacak?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Mehdiyle ilgili hadiste tövbeden söz edilmemiştir. İlgili hadisi Hz. Ali anlatıyor: Hz. Peygamber (a.s.m) şöyle buyurdu:

“Mehdi bizden; Ehl-i Beyttendir, Allah onu bir gecede ıslah eder.” (İbn Mace, Fiten, 34)

Buradaki ıslahtan maksat, günahlardan uzaklaştırmak değildir. Bilakis, Hz. Mehdi’nin mehdilik görevini yapabilecek yepyeni bir kişiliğe bürünmesi, bir hidayet külçesi haline gelmesidir.

- Hz. Mehdi ile ilgili söz konusu edilen zenginlik, onun şahsına ait olmayıp, bulunduğu döneme ve Müslümanların şahs-ı manevisine aittir. Aşağıdaki hadis-i şerifi de bu çerçevede değerlendirmek lazımdır.

"Benliğime hakim olan zata yemin ederim ki, Meryem'in oğlunun adaletli bir hakem olarak size inmesi pek yakındır. O, Haç'ı kıracak, domuzu öldürecek, cizyeyi kaldıracak; mal öyle çoğalacak ki, kimse onu kabul etmeyecektir.” (Tirmizî, Fiten, 54)

Hz.İsa ile Hz. Mehdi aynı devrin adamı olduklarına göre, bu zenginlik aynı devre aittir.

- Ebu Said el-Hudrî anlatıyor: Peygamberimiz (a.s.m) şöyle buyurdu:

“Size Mehdi’yi müjdeliyorum. O insanların ihtilaflara düştüğü, depremlerin olduğu (çoğaldığı) bir dönemde gönderilecektir. Yeryüzü zulüm ve haksızlıklarla dolduğu gibi, o da adalet ve hakkaniyetle doldurur. Göklerin de yerin de sakinleri ondan hoşnut olur. Malları insanlar arasında eşit şekilde dağıtacaktır.(bk. Mecmau’z-zevaid, 7/313).

İlave bilgi için tıklayınız:

Mehdi'nin Özellikleri Nelerdir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun