Son Müceddidin kırk yaşlarında olacağı ve kırk yıl Kur’an hakikatlerini ilan edeceği, anlamında bir hadis var mıdr?

Tarih: 07.06.2012 - 00:31 | Güncelleme:

Soru Detayı

Hadis kitaplarını tetkik edenlerce mâlumdur ki, Hazret-i Peygamber Aleyhissalatü Vesselam:

"Son Müceddidin kırk yaşlarında olacağını, kırk yıl daha ilân-ı Hakaik-i Kur’aniyede bulunacağını, melek-i ilhâmın kendisine ilka ettiği esaslarla -Kur’an Esaslarıyla- hükümler vereceğini, bu hizmetinin de kırk yıl olacağını, son devresinin ise yedi yıldan az olmamak üzere, dokuz veya on yıl olabileceğini haber vermektedirler..."

Mümkünse bu ya da bu şekilde nakledilen bir hadis var mıdır? Orijinal şekliyle verebilir misiniz? Ayrıca bu gibi rivayetleri nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

 "Son Müceddidin kırk yaşlarında olacağı, kırk yıl daha ilân-ı Hakaik-i Kur’aniyede bulunacağı...”

şeklindeki ifadeler -bizzat hadis rivayetleri değil- bazı hadislerin açıklamalarıdır. “Son müceddid” tabiri yerine hadislerde “Mehdi” kelimesi kullanılır.

- Bununla  beraber, bir rivayette, sahabeler “...Ya Resulellah! O gün Müslümanların imamı Kimdir?” sorusuna peygamberimiz “Benim evlatlarımdan kırk yaşında biri... ve yirmi yıl hüküm sürecek...” diyerek cevap vermiştir. Bu hadiste ayrıca sayılan bazı özellikler Hz. Mehdi’den söz edildiğini göstermektedir. (bk. Kenzu’l-Ummal, h. no: 38680)

- İmam Katade’den nakledildiğine göre, o da “Mehdinin iş başına geçtiğinde kırk yaşında olacağını” belirtmiştir. (a.g.e, h. no:39660)

Mehdi’nin kırk yaşında (mehdi) olacağına dair başka rivayetler de vardır. (bk. Ebu Nuaym, fiten, 1/376; 1/402)

- ”Melek-i ilhâmın kendisine ilka ettiği esaslarla... “ ifadesi de bir açıklamadır.

Hz. Mehdi’nin (İslam ümmeti için çok ferah ve refah dolu) bir devresinin en azı yedi, en fazlası dokuz yıl olduğuna dair rivayet vardır. (bk. İbn Mace, fiten, 34)

Diğer bir rivayette bu sayılar “beş-yedi-dokuz” olarak verilmiştir. (bk. Ahmed b. Hanbel, 3/21)

- Tirmizi de  “Hz. Mehdi devresinin beş-yedi-dokuz yıl” olduğuna dair rivayete yer vermiş ve bunun hasen(sağlam) olduğunu belirtmiştir. (Tirmizi, Fiten, 53)

- Ayrıca, Hz. İsa’nın kırk yıl dünyada kalacağına dair sahih rivayetler vardır. (bk. Mecmau’z-Zevaid, h. no:13789) Hz. İsa ile Hz. Mehdi’nin o güzel dönemleri aynı zamana (birlikte namaz kılacaklarına dair hadislerde olduğu gibi) tevafuk ettiğine göre, Hz. Mehdi’nin de aynı kırk yıllık devreyi onunla paylaşacağını anlayabiliriz.

- Araplar arasında yedi-yetmiş, kırk gibi sayılar bazen kesretten/çokluktan kinaye olarak kullanılır. Bunu hatırlamakta fayda vardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun