"La Mehdi illa İsa" sözü, hadis midir?

Tarih: 01.05.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bundan maksat nedir, nasıl anlamak gerekir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evet, “La Mehdi illa İsa” hadis olarak rivayet edilmiştir. Meali şöyledir:

“İşler gittikçe şiddetlenecek / sıkıntıya girecek, dünya gittikçe sırt çevirecek, insanlarda hırs gittikçe artacak, kıyamet ancak insanlardan en kötü olanların başına kopacaktır. Meryem oğlu İsa’dan başka mehdi yoktur.” (bk. İbn Mace, Fiten, 24; Hakim, 4/441).

Zehebî, Hakim'in rivayetinde yer alan bir ravinin zayıf olduğunu söyleyerek, hadisin zayıf olduğuna işaret etmiştir. (bk. Zehebî, Telhiz-Hakim’le birlikte-, a.g.e).

- Bundan daha sahih olan rivayetlerde, hadisin diğer ifadeleri aynı olmakla beraber, “Meryem oğlu İsa’dan başka mehdi yoktur.” ifadesi yer almamıştır.

Taberanî’nin rivayet ettiği hadisin meali şöyledir:

“İşler gittikçe şiddetlenecek / sıkıntıya düşecektir, dünya gittikçe sırt çevirecektir, insanlarda hırs gittikçe artacaktır, kıyamet ancak insanlardan en kötü olanlarının başına kopacaktır.”

Heysemî, bu hadisin sahih olduğunu söylemiştir.(bk. Mecmau’z-Zevaid, 8/14).

- Şayet hadis sahih kabul edilse bile, bunun gerçekten Al-i Beyt’ten gelen bir Mehdi’nin gelemeyeceği anlamında anlamamak gerekir. Çünkü tevatür derecesinde, Hz. Fatıma (ra)’nın neslinden gelen, Hz İsa (as)’ın kendisinin arkasında namaz kılacağı bir Mehdinin geleceğine dair çok sayıda sahih hadisler vardır. Bunların bir kısmı, sitemizde mevcuttur.

O halde, hadisi “Hidayetin en mükemmel zirvesinde olan Hz. İsa’dır. Mertebece Hz. Mehdi’den daha üstündür.” şeklinde anlamak gerekir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun