Allah’ın elçi göndermeye ihtiyacı mı var veya bu Onun için vacip mi?

Tarih: 26.04.2018 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kainatı yapmak Allah’ın Hakim ismi gereği Allah a haşa vacip mi oluyor?
- Neden olmaz?
- Allah’ın imtihan etmesi gerekiyor ve imtihanda kendisini göstermemesi gerekiyor. O zaman elçi göndermesi gerekiyor. Yani elçi göndermeye ihtiyacı mı var?
- Veya bu Onun için vacip mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hakîm olan, yani yaptığı her şeyi hikmetli yapan Allah, bilmek ve bilinmek istemesi sırrınca, yarattığı bütün cansız, şuursuz varlıkları, hayat ve şuur sahiplerini, O’nu, O’nun istediği şekilde tekbir, hamd ve tesbih etmeleri için yarattı.

Cin ve insanlar hariç, melekler dahil, bu yarattıklarının tamamı, O’nun saltanatında, yaratılışları gereği O’na, O’nun emrettiği şekilde, kendi fıtratlarındaki lisan-ı halleriyle kayıtsız şartsız itaat ve kulluk etmektedirler.

Yüce Allah, gene hikmetine binaen, dünyayı da bahusus cin ve insanlara imtihan alemi olarak vaz etmiş ve onlara cüzi bir irade vermiş.

İstemiş ki onlar bu özgür iradeleriyle O’nu bulsunlar ve O’na kayıtsız şartsız O’nun emrettiği şekilde iman ve ibadet etsinler.

İşte tam bu noktada iman esaslarını, yani O’na nasıl iman edilmesi gerektiğini ve insanlardan beklediği kulluk vazifelerini, Resulleri ve onlarla gönderdiği kitaplarla bildirmiş.

En sonuncu Resul olarak da Hz. Muhammed (asm)’ı ve onunla beraber şeriatı kıyamete kadar cari olacak Kur'an-ı Kerim’i biz insanlara göndermiş.

Bu şeriat ile akla gelecek her konuda, ister ferdi ister sosyal, ister ticari ister ahlaki, ister hukuki ister ilmi olsun, asırlar içinde çıkabilecek yeni meselelere nasıl yaklaşılması gerektiğinin prensiplerine kadar, bütün meseleleri bizlere anlatmış, göstermiş. Bunun yanı sıra Kendisine nasıl ibadet etmemiz gerektiğini de O Resul (asm) ile teferruatıyla anlatmış, göstermiş.

Kısaca, “Bunlara riayet ederseniz ebedi cennetler, etmezseniz ebedi azaplar var!” buyurmuş.

İmtihan alemi dedik ya, bazı şeyleri gizli tutup, kendi irademizle bulmamız için, bu emirlerini ve kitaplarını insan nevinden olan elçileriyle bize bildirmiş. Çünkü meleklerle veya başka doğa üstü mucizeleriyle bildirseydi, bunun bir imtihan olmaktan çıkacağı aşikardı, böyle murad etmiş, böyle de yapmış.

Suale gelirsek, yani “Allah’ın Resul göndermeye ihtiyacı mı var veya mecburiyeti mi var? Bu onun için vacip midir?” Haşa! Allah’ın hiçbir şeye, mecburiyeti yoktur.

Dediğimiz gibi, imtihan alemini açmış ve böyle olmasını murad etmiş.

Resullerin vacip olmaları, Allah için değil, biz insanlar için vaciptir. Şayet resuller olmasaydı, bizim ne mükafattan ne de mücazattan haberimiz olurdu, manasız bir hayat yaşar, kendimizce abes teoriler üretir, ama sonunda korkunç azaplara duçar olurduk.

Elhamdülillah ki, O bizi yokluktan varlık alemine çıkardı ve bize ebediyete kadar kalabileceğimiz cennet kapılarını açtı ve bunları bizlere o mübarek elçileriyle bildirdi, salat ve selam hepsinin üzerine olsun.

Hâl böyleyken, güneş orada dururken, gözünü kapayıp güneş yoktur diyen veya güneşi kabul edip, güneşin ziyasını bizlere ulaştıran o nurlu Resul’ü (asm) inkar eden, harama, helale dikkat etmeyip bize öğrettiği kulluk vazifelerini yapmayanlara veyl olsun!

İlave bilgi için tıklayınız:

Deistlerin peygamberlere iman etmeleri (video)...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun