Evrendeki düzen bilimde hep geçerli iken teorilerde olay neden farklıdır?

Tarih: 27.06.2020 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bilimin evrende düzen olduğu varsayımı ile hareket ediyor olması, açıklamalarının %99’u ispatlanmış olan bir teorinin kalan %1 açıklamasının da doğru olduğunu ispatlamaz mı?
- Evrendeki düzenin bilimde her zaman geçerli olduğuna ya da olacağına dair delil olmamasına rağmen her zaman doğru kabul ediliyor. Bilimin temel varsayımında geçerli olan şey neden teorilerde geçerli olmuyor?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

 

“Yedi göğü birbiriyle uyum ve uygunluk içinde yaratan O’dur. Rahman’ın yaratmasında hiçbir uygunsuzluk ve düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bak! Orada hiçbir çatlak ve kusur görebilir misin? Sonra gözünü, tekrar tekrar çevir. O göz aradığı kusuru bulamayıp yorgun ve eli boş olarak sana döner; artık aciz kalmıştır.” (Mülk, 67/3-4)

Bu ve benzeri birçok ayette kainattaki düzenin mükemmelliği ve kusursuzluğu ifade edilmekte ve bunu Allah’tan başkasının yapmış olamayacağına, Allah’ın her an ve oluşta bütün isim ve sıfatlarıyla hazır ve nazır olduğuna, hayalen bile olsa bir an kainatın Allah’la bağlantısı kesilse bütün sistemin anında çökeceğine vurgu yapılmaktadır.

Hal böyle iken istisnasız bütün bilimlerin, yani astronomi, biyoloji, matematik fizik, kimya, tıp, gen bilimi, vs… hepsini incelerken evvela serlevha olarak en başa “Allah’ın varlığı ve birliği ve düzeni O’nun kurduğunu!” yazmak ve bunu hiçbir zaman akıldan çıkarmamak gerekir.

Zaten buna irfan denir ki o da bizi, yani Allah’ı tanıyarak bilimde ilerlemek bizi Marifetullah’a ulaştırır.

Marifetullah varsa, yani Allah’ı tanıyorsak ve Allah ve O’nun gözetiminde beyanlarda bulunan Elçisi Hz. Muhammed (asm) bir konuda bir şey demişse, o söyleneni doğru kabul edip, onu araştırıp ve ispatlamakla mükellefiz.

İnsanoğlu, Allah’ın kelamını ispatlamakta yetersiz kalıyorsa bu da insanın eksikliğine ve bilgi yetersizliğine bağlıdır. Haşa, Allah’ın yanlış söylediği yorumu asla yapılamaz. İman ve teslimiyet de bunu gerektirir. İşte bize düşen bu tip konulara bu tarz yaklaşım göstermektir.

Allah bizden kulluk istiyor, vazifelerimizi de bildirmiş.

Bunun yanısıra, İslam’da, başta kendisini tanımamıza vesile olması, akabinde de dünyalık hayatımızda işlerimizi kolaylaştırması açısından bütün fenlerde, her konuda olduğu gibi, helal dairede araştırma yapmamız şiddetle teşvik edilmiştir.

Mesela, bu soru sorduğunuz ve cevap aldığınız internet sitesi ve benzerleri bırakın Peygamber Efendimiz (asm) devrindekileri, günümüzden 30-40 sene evvelinden dahi hayal edilesi bir şey değildi.

- İsteyen internetten bahis ve kumar oynasın, boş ve haram videolar seyretsin...

- İsteyen de hak namına sorular sorsun, sohbetler dinlesin imanını inkişaf ettirsin!..

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun